ralc.co.il

true

הנחיות המפקח על הבנקים לגבי הקלות לבעלי חשבונות עקב מבצע צוק איתן

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  27.07.2014

הנחיות המפקח על הבנקים לגבי הקלות לבעלי חשבונות עקב מבצע צוק איתן

                                                 רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

המפקח על הבנקים הודיע ביום 9.7.2014, כי המערכת הבנקאית פועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף ופרסם שורה של הקלות לציבור המנהל את חשבונותיו בקו העימות .

הקלות אלה של המפקח על הבנקים, חלות על לקוחות המנהלים את חשבונותיהם בסניפי הבנקים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. הן נועדו להקל על האזרחים בקו העימות בהתמודדותם היומיומית עם מצב החירום, ולמנוע מצב בו יתקשו לפעול בחשבונותיהם באופן שוטף לנוכח הקשיים בפניהם הם ניצבים בימים אלה. ההקלות יבחנו מעת לעת ויעודכנו בהתאם להתפתחויות ולאירועים.

ההקלות הן:  

  1. ניתנה הוראה לבנקים, לגבי יישובים אשר בהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, לא להגביל חשבון או בעל חשבון, בשל שיקים שסורבו, וזאת עד למתן הנחיה חדשה. בכך הפעיל המפקח את סמכותו על פי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981.
  2. המפקח קבע כי מתן אשראי ללקוחות הבנקים תוך חריגה ממסגרת האשראי המאושרת ייעשה על פי שיקול דעתם העסקי של הבנקים, והמגבלות הנובעות מהוראותיו בתחום זה הוסרו, זמנית.
  3. המפקח הקל על תהליך ההצטרפות של לקוחות לשירות קבלת הוראות טלפוניות. בהתאם להקלה זו, הלקוח יוכל לאשר את הסכמתו לבצע הוראות טלפוניות באמצעות המוקדים הטלפוניים של הבנקים, ואישור בדבר ההצטרפות לשירות יימסר ללקוח בערוצים כגון SMS , דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
  4. המפקח הנחה לתגבר את המוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים במידת הצורך, ולפי כמות הפניות אליהם בפועל.

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3797-הנחיות-המפקח-על-הבנקים-לגבי-הקלות-לבעלי-חשבונות-עקב-מבצע-צוק-איתן.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú