ralc.co.il

true

הקלות בביטוח לאומי על הכנסות משכירות

17.01.2005

תוכנית החלוקה של ביטוח לאומי

ביטוח לאומי מאפשר סוף-סוף גם לידועים בציבור ליהנות מהקלות בתשלומי ביטוח לאומי על נכסים משותפים, על ידי חלוקת ההכנסות ביניהם
רמי אריה

אם לכם ולבן-בת זוגכם יש הכנסות משותפות משכר דירה - יש לנו בשורה בשבילכם. חוזר חדש של המוסד לביטוח לאומי, שהופץ באחרונה על-ידי הנהלת המוסד, מעניק הקלות משמעותיות בחובות התשלום של דמי ביטוח לאומי על הכנסות מנכסים של בני זוג נשואים או ידועים בציבור.

לפני שנתייחס להקלות בתשלומי ביטוח לאומי שמופיעות בחוזר, כמה מלים על חידוש עקרוני מסעיר שיש בו: לראשונה בתולדות הביטוח הלאומי, ניתן בו מעמד לידועים בציבור. יש לכך השלכות רבות לא רק על תשלומי ביטוח לאומי (שבהם עוסק החוזר) אלא גם על קבלת גימלאות וקיצבאות מביטוח לאומי, כגון האפשרות שידועה בציבור תיהנה מקצבת שארים.

החוזר מאפשר לידועים בציבור ליהנות, לראשונה, מהקלות בתשלומי ביטוח לאומי על הכנסות מנכסים משותפים, בכך שהוא מאפשר להם לחלק את ההכנסות מהנכסים ביניהם.

גם לנשואים יש בחוזר בשורה: כדי לחלק את ההכנסות מהנכס המשותף ביניהם וליהנות מהקלות בתשלום ביטוח לאומי, כל שעליהם לעשות הוא למלא טופס מתאים בביטוח לאומי. עד כה, הם נדרשו להביא אישורים מיוחדים מהטאבו או ממינהל מקרקעי ישראל. מילוי הטופס בביטוח לאומי אפשרי, כמובן, גם לידועים בציבור.

לפי החוזר, המוסד לביטוח לאומי יאפשר לבני זוג החיים בשיתוף, לרבות ידועים בציבור, לחלק ביניהם את ההכנסות הנובעות מנכסים שבבעלותם המשותפת - לצורך החיוב בדמי ביטוח לאומי. מדובר בהכנסות כגון הכנסות מהשכרת מקרקעין (כולל דירות מגורים), ריבית על חסכונות או דיבידנד על מניות. הכנסות אלה, המכונות הכנסות פסיביות", חייבות בביטוח לאומי כאשר מקבל ההכנסות אינו עובד כלל, או שהכנסותיו מעבודה נמוכות מהכנסותיו הפסיביות (למשל, כאשר הכנסתו מעבודה 3,000 שקל והכנסתו משכר דירה 3,500 שקל).

כדאי לעקרות בית

לגבי הכנסות משכר דירה, החוזר רלוונטי רק למקרים שבהם אין ממילא פטור מתשלום ביטוח לאומי על ההכנסה. מי שמקבל הכנסות משכר דירה למגורים בישראל פטור מביטוח לאומי אם הוא מצהיר על ההכנסות במסלול הפטור ממס עד לתקרה שנקבעה (שעומדת כיום על כ-1,200 דולר בחודש), או במסלול של 10% מס מחזור. החוזר רלוונטי כאשר הההכנסות מתקבלות מהשכרה של נכס עיסקי או מהכנסות מהשכרה של דירה למגורים, העולות על תקרת הפטור.

לגבי גם הכנסות משוק ההון, כגון הצמדה, ריבית ודיבידנד, הכנסות אלה פטורות מביטוח לאומי כאשר הן מתקבלות על-ידי מי שאינם בעלי שליטה בחברה. מלבד סייגים אלו, הוראות החוזר חשובות ביותר ורלוונטיות למקבלי הכנסות פסיביות.

חלוקת ההכנסות בין בני הזוג כדאית במקרים הבאים:

כאשר בת הזוג היא עקרת בית. עקרת בית פטורה מביטוח לאומי ולכן חלוקת ההכנסות בין בני הזוג תאפשר שחלק מההכנסות הפסיביות המיוחס לה יהיה פטור מביטוח לאומי.

כאשר מחצית מההכנסה הפסיבית נמוכה מההכנסה מעבודה של אחד או יותר מבני הזוג. לדוגמה, כאשר האשה מרוויחה 5,500 שקל ברוטו ובן הזוג מרוויח 8,000 שקל ברוטו, וההכנסה הפסיבית שלהם היא 10,000 שקל. לפני החוזר, כל ההכנסה הפסיבית היתה מיוחסת לבעל (שכן הוא בעל ההכנסה הגבוהה מבין השניים) והיתה חייבת בביטוח לאומי. לאחר החוזר, ההכנסה הפסיבית תחולק בין בני הזוג, לפי בקשתם, ותעמוד על 5,000 שקל. כך, כל ההכנסה תהיה פטורה, מכיוון שההכנסה הפסיבות של כל אחד נמוך מהכנסתו האקטיבית.

עם זאת, חלוקת ההכנסות בין בני הזוג לא תהיה כדאית כאשר ההכנסות מיוחסות כולן לבן זוג, שהכנסותיו הכוללות עולות על התקרה המקסימלית החייבת בדמי ביטוח (כיום 34,820 שקל בחודש), ולכן פטורה ממילא מדמי ביטוח.

הכותב הוא עו"ד ורו"ח.

(ידיעות אחרונות,יום שני, מוסף כלכלה, 17.01.05, 09:17)

תגובה לכתבה תגובה לכתבה הדפסת כתבה הדפסת כתבה שלחו כתבה שלחו כתבה
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-394-הקלות-בביטוח-לאומי-על-הכנסות-משכירות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú