ralc.co.il

true

העברת מידע אוטומטית מבנקים בשוויץ לרשות המסים

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  29.11.2016

העברת מידע אוטומטית מבנקים בשוויץ לרשות המסים בישראל

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 27.11.2016, חתם מנהל רשות המסים, מר משה אשר, יחד עם מזכיר המדינה השוויצרי לנושאים פיננסיים בינלאומיים על הצהרת כוונות בנושא חילופי מידע אוטומטיים (CRS) בנוגע לחשבונות בנקאיים בשוויץ.

משנת 2017, תחל העברת המידע לפי דרישה לגבי חשבונות בנקאיים ופיננסיים אחרים,

משנת 2019 תעשה העברת המידע באופן אוטומטי  !

ה – CRS) Common Reporting Standard ) הינו הסכם הקובע חילופי מידע אוטומטיים בנוגע לחשבונות פיננסיים של תושבים זרים שיזם ארגון ה – OECD . במאי האחרון חתם מנהל רשות המסים, מר משה אשר, על הסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי.

על פי ההבנות העברת המידע בין המדינות לגבי יתרות לשנת 2018 תחל בספטמבר 2019.

שיתוף הפעולה מתהדק בין המדינות ויגביר את המידע שיגיע לרשות המסים באשר למידע הפיננסי של תושבי ישראל בתאגידים פיננסים בשוויץ וכך תסייע באכיפה שוויונית של המס בישראל ותשלום מס אמת וצמצום ההון השחור .

צעד זה הינו מתווסף להרחבת היקף שיתוף הפעולה בין ישראל לשוויץ בנושא חילופי מידע.

החל משנת 2017 יחלו המדינות להחליף מידע על פי דרישה גם על מידע בנקאי, זאת לאור העובדה ששתי המדינות חתמו על האמנה המולטילטרלית בדבר סיוע מנהלי הדדי בענייני מס ואשררו אותה בהתאם לדינים הפנימיים שלהן.

 

משכך, אנו חוזרים וממליצים "להקדים תרופה למכה" ולהגיש בקשה לגילוי מרצון,  
אשר ניתן להגישה באמצעות משרדנו באופן אנונימי וללא זיהוי שם בעלי החשבון,
וזאת רק עד ליום 31.12.2016 . אחרת, עלולה להיות חשיפה להליכים פליליים ! !!

לפרטים נוספים ניתן לפנות בדיסקרטיות מלאה לדואר אלקטרוני Rami@ralc.co.il .

 

למצגת מפורטת בדבר נוהל גילוי מרצון - לחצו כאן

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4626-העברת-מידע-אוטומטית-מבנקים-בשוויץ-לרשות-המסים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú