ralc.co.il

true

כנס: חקיקה ואכיפה 2017

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  03.04.2017

כנס חקיקה ואכיפה 2017

27.4.2017, 08:30-16:00  מלון קראון פלאזה ת"א

מאושר לחשבי שכר ע"י לשכת רו"ח (7.5 שעות אקדמיות). חניה חינם בכיכר אתרים. מחיר 559 ₪+מע"מ למשתתף. 
 


 

08:30-09:00 - התכנסות, הרשמה וכיבוד


 

09:00-10:45 - הערכות לביקורת ניכויים של מס הכנסה וביטוח לאומי

מרצה:

רמי אריה, עו"ד ורו"ח


סוגיות מיוחדות שמפקחי המס נוהגים לבדוק, שלבי דיון השומות, היחס שבין שומות ניכויים ושומות הכנסות, סמכויות פקיד המס בעת ביקורת בעסק וזכויות עובדי החברה המבוקרת, הגשת דוחות מתקנים, ההוראות החדשות (2017) לביקורת המוסד לביטוח לאומי.

 

10:45-11:00 - הפסקת קפה ועוגה


 

11:00-13:00 - התנכלות במסגרת יחסי עבודה

מרצה:

נעמה שבתאי - בכר, עו"ד

הגדרת מונח ההתנכלות וביטויו השונים, הצעת החוק בדבר מניעת התעמרות בעבודה, הפיצוי לנפגע מהתנכלות, אופן הטיפול הנדרש ממעסיק בעת קבלת תלונה על התנכלות.

 

 

13:00-14:00 - ארוחת צהריים


 

14:00-16:00 – חידושים במדיניות האכיפה בדיני העבודה

מרצה:

מר מיקי בן דב


הפחתת סכום העיצום הכספי, הנחיית אכיפה מנהלית לתשלום שעות עבודה נוספות בהסדר גלובלי, מדיניות אכיפה מנהלית: טיפול בתלונות ואכיפה יזומה, נוהל התראה מנהלית, היתר העסקת ענפיים.

 

 

 


 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4738-כנס-חקיקה-ואכיפה-2017.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú