ralc.co.il

true

הרצאה: מיסוי מיזוגים ורכישות עסקים

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  07.06.2017

הרצאה בנושא:

מיסוי מיזוגים ורכישות עסקים

רמי אריה עו"ד רו"ח

היבטי המיסוי ברכישה או במכירה של חברות  הם מורכבים ופעם אחר פעם הם נדונים בפסיקה רלבנטית, גם בהקשר למכר נכסים מוחשיים או לא מוחשיים.

תכנון מס נכון יכול לחסוך מס ניכר ובמקרים רבים לייעל את פעולת המיזוג/הרכישה

·         תכנון מס במכירת או רכישת עסקים

·         מכר מוניטין,

·         מכר אי תחרות,

·         פרקי המיזוגים והפיצולים בפקודת מס הכנסה.

נעבור על פסיקה אחרונה רלבנטית ועל החלטות מקדמיות חשובות לגבי נושאים אלו

ההרצאה תתקיים ביום שלישי, 18 יולי 2017 , בשעות 09:00 - 10:30

מקום: בית תנועת הקיבוצים, רח' לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב

גוף מארגן איילת אור בע"מ 

להרשמה להרצאה - הקש כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4790-הרצאה-מיסוי-מיזוגים-ורכישות-עסקים.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú