ralc.co.il

true

קריאה דחופה לאישור תקנות לפיצוי עסקים בדרום

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.03.2019

קריאה דחופה לשר האוצר לאשר תקנות לפיצוי עסקים
שנפגעו מהמצב הביטחוני

רמי אריה, עו"ד רו"ח

הנזקים לבעלי העסקים בדרום הולכים וגוברים. הם נושאים בנזקים עבור כולנו. ראו ראיון של עו"ד ורו"ח רמי אריה, בנושא מתוך הכתבה אשר שודרה ביום 27.3.2019 במהדורת החדשות המרכזית של ערוץ כאן 11.

לפי התקנות לפיצוי הקיימות, בעלי עסקים בדרום אשר נפגעו מהמצב הביטחוני בדרום, לא יפוצו בגין אובדן רווחים, למעט עסקים בתחום התיירות או בענף הדבוראות וגם הם רק בישובים מסוימים. לכל היותר, הם יהיו זכאים לפיצוי בגין שכר אשר שילמו לעובדיהם, בגין אי הגעה למקום העבודה עקב הוראות פיקוד העורף על סגירת מקום העבודה או עקב סגירת מוסד חינוכי שבו לומדים ילדי העובדים.

לא ברור מדוע נקבע כי בעלי אולמות שמחה וגני אירועים, מסעדות, חקלאים ועסקים בענפים נוספים שנפגעו עקב המצב הביטחוני - לא זכאים גם הם לפיצוי בדין אובדן רווחים ?  

ביום 23.1.2019 פרסמה רשות המסים את ההנחיות לבקשת פיצויים לעסקים באזור הדרום ועוטף עזה, בגין נזק עקיף אשר נגרם לעסקים מיום 1.5.2018 ועד 28.2.2019 או 30.4.2019, לפי העניין.

ביום 26.12.2018 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן הפיצויים. על פי התקנות הפיצויים יינתנו במסלולים הבאים:

•       מסלול מחזורים לענף הדבורים  לתקופה מיום 1.5.2018 ועד 28.2.2019.    

•       מסלול מחזורים לענף התיירות  לתקופה מיום 1.5.2018 ועד 30.4.2019. 

•      מסלול שכר לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות, התיירות והדבורים -    לתקופה מיום 1.5.2018 עד 28.2.2019.

עולה, כי רק ניזוקים מענף התיירות או הדבורים יכולים לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר או במסלול מחזורים. ניזוקים מענפי פעילות אחרים אינם זכאים לכך.  

כפי שציינו במאמרנו בנושא "פיצוי העסקים והעובדים בדרום – 2018/2019", אנו איננו מבינים מדוע הפיצויים אשר אושרו הם לצורך תשלום שכר העבודה לעובדים אשר נעדרו עקב המצב הביטחוני ואין בהם פיצוי על אובדן רווחים לבעלי העסקים, בענפים כגון אולמות שמחה, חקלאים, מסעדות וכדומה, למעט בענפי התיירות והדבוראות.

זאת בעוד בעלי עסקים כאלו ביישובי הספר אכן זכאים לפיצוי בהתאם לתקנות הרגילות של מס רכוש וקרן הפיצויים.

 

לצפייה בראיון למהדורת החדשות של ערוץ כאן 11 – לחץ כאן

להודעת הרשות אודות המידע בגין פיצויים בשל נזק עקיף – לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5265-קריאה-דחופה-לאישור-תקנות-לפיצוי-עסקים-בדרום.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú