ralc.co.il

true

אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל לא יקבלו תעודת זהות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  02.05.2019

אזרחים ישראלים השוהים בחו"ל לא יקבלו תעודת זהות

רמי אריה, עו"ד רו"ח

מסתבר כי אזרחים ישראליים אשר אינם נמצאים בישראל, אלא מרכז החיים שלהם בחו"ל, אינם זכאים לקבל תעודת זהות ממרשם האוכלוסין בישראל, אפילו אם הם מגיעים לביקורים בישראל ואף אם איבדו את תעודת הזהות שהייתה להם.

כך, לפי החלטת בבית המשפט העליון בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק, בעניין עתמאנה (בג"צ 393/18, עתמאנה אומיה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים, ניתן ביום 30.4.2019).

מדובר באזרח ישראלי המתגורר דרך קבע בעיר אוסלו, בירת נורווגיה. אזרח זה, איבד את תעודת הזהות שלו ולדבריו הוא זקוק לה בעת ביקוריו התכופים בישראל. בין היתר, לשם טיפול בנכסיו שבארץ ולשם פתיחת חשבון בנק בישראל. 

רשות האוכלוסין וההגירה היפנתה לסעיף 24 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, שכותרתו "זכות לקבל תעודת זהות", אשר קובע כי "תושב הנמצא בישראל ושמלאו לו 16 שנה חייב לקבל תעודת זהות" . לטענת רשות האוכלוסין וההגירה, סעיף זה קובע כי רק "תושב הנמצא בישראל"  זכאי לקבל תעודת זהות. כלומר, נדרשת ישיבת קבע בישראל.

אזרח ישראלי, אשר מתגורר דרך קבע בחו"ל איננו נמצא בישראל. וכאשר הוא מבקר בישראל מבלי לקבוע בה את מרכז חייו, הוא לא נמצא בה כתושב.

לטענת הרשות, אזרח מדינת ישראל אשר חי בחוץ לארץ איננו זקוק לתעודת זהות גם כאשר הוא נוהג לבקר בארץ לעיתים תכופות למטרות עסקים. אזרח כזה, יכול לזהות את עצמו באמצעות דרכון ישראלי, תעודה מזהה אשר אמורה להספיק גם לצרכי עסקים ומסחר וכן לשם פתיחת חשבונות בנק וניהולם.

כמובן שאין מניעה כי אזרח ישראלי המתגורר דרך קבע בחו"ל, השומר את התעודה במקום בטוח והיא מצויה בחזקתו, יורשה הוא לעשות שימוש בתעודת זהותו במהלך ביקוריו בארץ.

בג"צ  קבע, כי הצדק עם רשות האוכלוסין, כדי לקבל תעודת זהות חדשה או חלופית, לא מספיק להיות אזרח ישראל, אלא נדרש כי המבקש ישהה בישראל בדרך קבע.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5288-אזרחים-ישראלים-השוהים-בחו-ל-לא-יקבלו-תעודת-זהות.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú