ralc.co.il

true

פיצויים רק לחלק מהעסקים בדרום - עד 31.12.2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.05.2019

פיצויים רק לחלק מהעסקים בדרום - עד 31.12.2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ממשיכים להיות מקופחים בעלי העסקים בעוטף עזה ובדרום עד 40 ק"מ, גם לפי התקנות החדשות לפיצויים אשר פורסמו ביום 13.5.2019. כך לפי הודעה על הארכת מתווה הפיצויים לעסקים , לפיה ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תשלומי הפיצויים עד ליום 31.12.2019.

התקנות שאושרו נותנות פיצויים חלקיים, בגין היעדרות הורים באזור הדרום ועוטף עזה בשל סגירת מוסדות החינוך לפי הוראות פיקוד העורף, ופיצוי אובדן רווחים רק לענף התיירות ולענף הדבוראים בלבד.

אין פיצויים לשאר בעלי העסקים בעוטף עזה עד טווח ה- 40 ק"מ, אפילו לא לעסקים שנאסרה פעילותם בצו אלוף פיקוד העורף. כגון גני אירועים ואולמות שמחות שנאסר עליהם לקיים אירועים שבהם 300 אנשים. למה הם מקופחים ?  

הארכת מתווה הפיצויים ב-"מסלול שכר" בגין היעדרות מעבודה בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, תאפשר לפצות מעסיקים ועצמאים, רק בגין הוצאות השכר בעבור הימים בהם עובדיהם נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום עבודה, כולל לגבי 6.5.2019 .

"מסלול שכר" מבחין בין תקופת היעדרות של עד 10 ימים במהלך התקופה המזכה (מיום 1.3.2019 ועד ליום 31.12.2019), בגינה יינתנו פיצויים ב-"מסלול מהיר" בסך של 370 ₪ ליום, לבין היעדרות של יותר מ-10 ימים, בגינה יינתנו פיצויים בהתאם לנוסחה שנקבעה בתקנות, בדומה למבצעים קודמים.

העוסקים בענפי התיירות והדבורים בלבד, יקבלו פיצויים בגין אובדן רווחים ב-"מסלול מחזורים", עבור ירידה במחזור העסקי עקב המצב הביטחוני בהשוואה למחזור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד, או יוכלו לבחור לתבוע פיצויים במסלול שכר, במקום מסלול מחזורים .

כפי שציינו במאמרנו מיום 20.12.2018 בנושא " פיצוי העסקים והעובדים בדרום – 2018/2019 ", וגם הפעם, עסקים בענפים אחרים כגון אולמות שמחות, חקלאים, מסעדות וכדומה, אינם זכאים לפיצוי ממשי בגין אובדן הרווחים הממשי שנגרם להם עקב המצב הביטחוני. לשיטת המדינה, הם צריכים להתרגל לנזקים ולהפסדים שלהם בדרום !

 

לצפייה בהודעת רשות המסים – לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5291-פיצויים-רק-לחלק-מהעסקים-בדרום-עד-31-12-2019.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú