ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת בנושא: סוגיות מיוחדות בהצהרות הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  15.08.2019

לראות, לשמוע, ללמוד
הרצאה מוקלטת מלאה + מצגת    

סוגיות מיוחדות בהצהרות הון

 

ראו:  הרצאה מוקלטת של עו"ד ורו"ח רמי אריה

מערב עיון בלשכת רואי החשבון בישראל סניף נצרת והעמקים

אשר התקיימה ביום 24.7.2019, הכוללת בין היתר,
את הנושאים הבאים:

 

מטרת הצהרת ההון, מהי הצהרת הון ? 

הגשת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות,

אופן הצגת נכסים והתחייבויות בהצהרת הון, והקשיים ביישום !

מקורות, שימושים והוצאות מחייה, נטל ההוכחה להסבר הפרשי ההון,

ייחוס גידול בהון לשנים פתוחות/סגורות,

התא המשפחתי - מי נכלל בהצהרת ההון ?

הצהרת הון לתא משפחתי מורחב ("חמולה"), 

כמה משפחות המנהלות משק בית משותף,

הלוואות/מתנות מבני משפחה/חברים - במזומן ? או בהעברות בנקאיות,

טיפים מיוחדים וסקירה נרחבת של הפסיקה בנושא הצהרות הון,

טיפול בהכנסות רעיוניות מחנ"ז, חב' משפחתית/בית, תיאום הוצאות פחת,

סנקציות "חייב ולא ניהל" ועוד...

 

  

לצפייה בהרצאה המוקלטת המלאה  -   לחצו כאן 

לצפייה במצגת מפורטת -   לחצו כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5343-הרצאה-מוקלטת-בנושא-סוגיות-מיוחדות-בהצהרות-הון.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú