ralc.co.il

true

תשלום דמי אבטלה לעובדים בחל"ת עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  10.03.2020

תשלום דמי אבטלה לעובדים בחל"ת עקב הקורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מעסיקים אשר נקלעו לקשיים כספיים עקב נזקי הקורונה ועובדים אשר הוצאו לחל"ת, שימו לב כי המוסד לביטוח לאומי הודיע כי עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום עקב הקורונה, יקבל מיידית דמי אבטלה. זאת, גם אם לזכותו ימי חופשה ובתנאי שהחל"ת הינו ל- 30 ימים לפחות, בכפוף לתקופת האכשרה של ותק הקבועה בחוק.

ניתן להגיש באתר הביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה - להגשת התביעה לחץ כאן . אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי.

יש לצרף לתביעה את אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) - המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה.

מרגע ההרשמה באתר המוסד לביטוח לאומי, נדרש להגיע פיזית תוך שבועיים ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים אשר נרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה. ניתן להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה.

במקרים בהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה.

נראה, כי לאור המצב הכלכלי הקשה בענפים מסוימים ולא מעטים, מעסיקים רבים, ייאלצו אכן לפטר את עובדיהם, או למצער להוציא אותם לחופשה ללא תשלום מיידית. טוב שהמוסד לביטוח לאומי נתן פתרון רוחבי לתשלום השכר לפי שיעור דמי האבטלה לעובדים אלו.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5470-תשלום-דמי-אבטלה-לעובדים-בחל-ת-עקב-הקורונה.aspx

© ëì äæëåéåú ùîåøåú