ralc.co.il

הוראות ניהול פנקסים - ההלכה והמעשה

  מקום: בית הלשכה, מונטיפיורי 1, תל אביב יפו
  גוף מארגן: לשכת רואי החשבון בישראל,

  ערב עיון

  הוראות ניהול פנקסים - ההלכה והמעשה

  לשכת רואי החשבון בישראל

   

  לתחום ניהול הפנקסים השלכות מהותיות על קביעת ההכנסה החייבת בעסק. במסגרת ערב העיון נעמוד על היבטים שונים העולים בנושא פרשנות ההוראות, נעמוד על בעיות פרקטיות המתעוררות בנושא ונלבן את הפסיקה השונה שהתקבלה בחודשים האחרונים בתחום.

  ערב העיון יתקיים ביום 18.7.2019, בין השעות 16:30-19:15

   

  מנחה ומרצה:          קובי בנבנישתי, עו"ד רו"ח

  מרצים:                   רמי אריה, עו"ד רו"ח

                               משה כדר, עו"ד רו"ח

           נציג רשות המסים

  הנושאים:

  •           היבטים מעשיים בהוראות ניהול פנקסים

  •           הביקורת בעסק - המלצות "עשה ואל תעשה"

  •           אלטרנטיבות פסילת הפנקסים הקיימת בפקודת מס הכנסה

  •           הליכי השימוע, הערר והערעור על החלטת הפסילה

  •           ההשלכות בעקבות פסילת פנקסים על קביעת הכנסה חייבת של הנישום

  •           פסיקה בנושא קבילות פנקסים

   

   

   

  הוסף למועדפים

  © ëì äæëåéåú ùîåøåú