ralc.co.il

true

זכאות לדמי הבראה לעובדים

23.07.2008

זכאות לדמי הבראה לסקטורים הציבוריים

ולפי צו הרחבה לסקטור הפרטי והציבורי

שירות המדינה

מוסדות ההסתדרות

עובדי הוראה

המגזר הפרטי

בסקטור זה, התחולה היא מיום 1.7 של כל שנה עד 30.6

המרכז לשלטון מקומי

6.2008 עד ___

372 ₪

331 ₪

372 ₪

331 ₪

372 ₪

6.2007 עד 5.2008

355 ₪

318 ₪

355 ₪

318 ₪

355 ₪

6.2006 עד 5.2007

360 ₪

318 ₪

360 ₪

318 ₪

360 ₪

6.2005 עד 5.2006

347 ₪

307 ₪

347 ₪

307 ₪

347 ₪

6.2004 ועד 5.2005

346 ₪

306 ₪

346 ₪

306 ₪

346 ₪

6.2003 ועד 5.2004

351 ₪

306 ₪

351 ₪

306 ₪

351 ₪

שנה 1

7 ימים

5 ימים

7 ימים

5 ימים

9 ימים

שנה 2

7 ימים

6 ימים

7 ימים

6 ימים

9 ימים

שנה 3

7 ימים

6 ימים

7 ימים

6 ימים

9 ימים

שנה 4

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 5

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 6

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 7

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 8

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 9

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 10

9 ימים

7 ימים

9 ימים

7 ימים

9 ימים

שנה 11

10 ימים

8 ימים

10 ימים

8 ימים

10 ימים

שנה 12

10 ימים

8 ימים

10 ימים

8 ימים

10 ימים

שנה 13

10 ימים

8 ימים

10 ימים

8 ימים

10 ימים

שנה 14

10 ימים

8 ימים

10 ימים

8 ימים

10 ימים

שנה 15

10 ימים

8 ימים

10 ימים

8 ימים

10 ימים

שנה 16

11 ימים

9 ימים

11 ימים

9 ימים

11 ימים

שנה 17

11 ימים

9 ימים

11 ימים

9 ימים

11 ימים

שנה 18

11 ימים

9 ימים

11 ימים

9 ימים

11 ימים

שנה 19

11 ימים

9 ימים

11 ימים

9 ימים

11 ימים

שנה 20

12 ימים

10 ימים

12 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 21

12 ימים

10 ימים

12 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 22

12 ימים

10 ימים

12 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 23

12 ימים

10 ימים

12 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 24

12 ימים

10 ימים

12 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 25

13 ימים

10 ימים

13 ימים

10 ימים

12 ימים

שנה 26 ואילך

13 ימים

10 ימים

13 ימים

10 ימים

13 ימים

· עובדים במשרה חלקית יקבלו דמי הבראה באופן יחסי למשרתם.

· הזכאות לדמי הבראה נוצרת רק לאחר שנת עבודה אחת מלאה, באופן רטרואקטיבי מתחילת העבודה אצל אותו מעסיק.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1002-זכאות-לדמי-הבראה-לעובדים.aspx

© כל הזכויות שמורות