ralc.co.il

true

הקשר עם רשם העמותות

26.08.2007

איחוד המלכ"רים תחת גג אחד של רשם העמותות, מבנה האגף,
מקורות לדרישות ניהול תקין, דרישות החוק: מסמכים בסיסיים לצורך קבלת אישור ניהול תקין,
כללי מינהל תקין, נהלים שנקבעו על ידי רשם העמותות, כללים שנקבעו על ידי בתי המשפט,
מינוי חוקר , חקירה מול ביקורת עומק, שיקולים לפתיחה בחקירה, תוכניות הבראה,
עילות לפירוק עמותה, מי יכול להגיש בקשה לפירוק עמותה?, פרשנות בית המשפט לעילות הפירוק, סוגי פירוקים,
תחולת סעיפים מדיני החברות, גורל הנכסים בפירוק, החלטות אגב פירוק, פירוק מרצון.


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1206-הקשר-עם-רשם-העמותות.aspx

© כל הזכויות שמורות