ralc.co.il

true

מצגת - סיכונים ושיטות בניתוח דוחות כספיים - היחסים הפיננסים

12.11.2007

ניתוח מגמות, יחסים פיננסיים, יחסי נזילות, יחסי רווחיות, יחסי יעילות תפעולית, מחזור הנכסים.

לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1516-מצגת-סיכונים-ושיטות-בניתוח-דוחות-כספיים-היחסים-הפיננסים.aspx

© כל הזכויות שמורות