ralc.co.il

true

פעילות שלא למטרת רווח ע"י חברות לתועלת הציבור או עמותות- מצגת

16.10.2008

חברה לתועלת הציבור- המסגרת הנורמטיבית, אבחנה בין תאגיד עסקי למלכ"ר, חברה לתועלת הציבור,
הקמת חל"צ, הדיווח המילולי, מסמכים לקבלת אישור ניהול תקין, הגופים הסטטוסטוריים בעמותה,
הוועד המנהל, יחידת רשם העמותות, הוצאות ותשלומים במזומן, הוצאות הנהלה,
הוצאות עודפות ומשמעותן, נהלי שנקבעו ע"י רשם העמותות, מס הכנסה,
ניהול פנסקי חשבונות של עמותה, סנקציות נגד נושאי משרה, פטור ממס הכנסה לחל"צ,
זיכוי לתורמי תרומות לחל"צ, פטור ממע"מ למלכ"ר, הקלה ופטור לפי חוק מיסוי מקרקעין,
חברה לתועלת הציבור או עמותה, יתרונות הבנייה בקבוצות.
רמי אריה, עו"ד רו"ח

לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-1963-פעילות-שלא-למטרת-רווח-ע-י-חברות-לתועלת-הציבור-או-עמותות-מצגת.aspx

© כל הזכויות שמורות