ralc.co.il

true

עובדים ישלמו מס מלא על אופציות

04.01.2009

עובדים ישלמו מס מלא על אופציות שקיבלו עד 31.12.2002

בית המשפט העליון קיבל הפך על פיו את פסק דינו ביהמ"ש המחוזי בעניין מיסוי אופציות לעובדים. על מימושן יחול מס מלא (50%) במקום מס מוגבל של 35%. עו"ד אריה המתמחה במיסוי: "אלפי עובדים קיבלו מהלומה קשה".

בית המשפט העליון קיבל היום את ערעור המדינה והפך על פיו את פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי בתל- אביב, מגן אלטוביה, בעניין מיסוי אופציות לעובדים. מדובר על אופציות לעובדים שהונפקו עד ל-31 בדצמבר 2002 שהן אופציות למניות שנסחרו בבורסה בחו"ל.

לדברי עו"ד רמי אריה המתמחה במיסוי המשמעות הינה כי "אלפי עובדים שקיבלו אופציות לעובדים בעבר, קיבלו מהלומה קשה. זאת לאחר שבית המשפט העליון קבע כי על מימוש אופציות אלו יחול מס מלא (50%) ולא רק מס מוגבל בשיעור של 35%, יש לשער כי מדובר באלפי עובדים שיושפעו מכך".

אלפי בקשות להחזרי מס שהוגשו בעקבות החלטת ביהמ"ש המחוזי שהוגשו על ידי עובדים שקיבלו אופציות לעובדים שנוכה מהם מס מלא בשיעור של 50% בעת

המימוש - וציפו לקבל החזרי מס גדולים - יידחו כרגע בעקבות פסק הדין.

מאז שנות התשעים רווחה התופעה, בעיקר בחברות ההייטק, לפיה נתנו החברות לעובדיהן אופציות אותן ניתן לממש למניות החברה. רשות המסים עמדה על כך כי ההכנסה ממימוש אופציות בידי העובדים חייבת בשיעור מס מלא וכי לא יחול עליה צו המפחית את שיעור המס לכדי 35% אשר חל על מכירת ניירות ערך של חברות הנסחרות בחו"ל בידי מי שהשקיעו בניירות ערך כאמור.

בית המשפט המחוזי קיבל את טענת הנישומים כי יש להחיל את ההקלה על פי הצו על אופציות לעובדים. עם זאת, הפך בית המשפט העליון את פסק דינו של השופט אלטוביה, וקבע כי על אופציות לעובדים יחול שיעור מס מלא בהתאם לעמדת רשות המסים.

היועץ המשפטי לרשות המסים, עו"ד משה מזרחי, בירך על פסיקת בית המשפט והדגיש כי פסק הדין שם קץ למחלוקת ארוכת השנים בין רשות המסים לבין הנישומים לגבי מימוש אופציות שקיבלו עובדים מידי מעבידיהם, בקבלו את עמדת רשות המסים בסוגיה. היועץ המשפטי מציין כי כמות עצומה של תיקים בהם עולה הסוגיה שהוכרעה בפסק הדין "ממתינה בצנרת", ופסק הדין למעשה הכריע את הכף וייתר התדיינות באותם תיקים.

פורסם ביום 31.12.08, בעיתון ידיעות אחרונות, מאת ליטל דוברוביצקי, גד ליאור ומיכל גולדברג

לקישור לכתבה המלאה- לחץ כאן!

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2026-עובדים-ישלמו-מס-מלא-על-אופציות.aspx

© כל הזכויות שמורות