ralc.co.il

true

מצגת: אחריות הדירקטור בדיני המס

07.12.2009

רשות המיסים לישראל, בנק למסחר, פרשת קלאבמרקט, אחריות נושאי תפקיד בחבר בני אדם,
מישור אזרחי, חוק מס ערך מוסף, מישור פלילי,
אחריות נושאי תפקיד בעמותות ומוסדות ציבור,
הגנות, החלטות מיסוי, תכנוני מס אגרסיביים, תכנון המס, טענת ההסתמכות, פרשת פרומדיקו,
חוק העונשין, פרשת תנובה, פרשת טגר, הגנת הצדק הסביר, תקדים בייניש ועוד.
שמחה לב, רו"ח (משפטן)


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2300-מצגת-אחריות-הדירקטור-בדיני-המס.aspx

© כל הזכויות שמורות