ralc.co.il

true

מצגת: חברות לתועלת הציבור או עמותות- דין התאגיד והיבטי המיסוי

27.04.2011

המסגרת המשפטית לפעילות של ישויות ללא מטרת רווח, האבחנה בין תאגיד עסקי למלכ"ר,
חברה לתועלת הציבור, תקנון ההתאגדות, הדיווחים הנדרשים לרשם העמותות ולרשויות המס,
הדיווח המילולי שיש לצרף לדוחות השנתיים, התנאים לקבלת אישור ניהול תקין,
איסור הוצאות ותשלומים במזומן, העסקת מתנדבים ועוד.

רמי אריה, עו"ד רו"ח


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-2684-מצגת-חברות-לתועלת-הציבור-או-עמותות-דין-התאגיד-והיבטי-המיסוי.aspx

© כל הזכויות שמורות