ralc.co.il

true

מיזוגים ורכישות הלכה למעשה

30.07.2013

מיזוגים ורכישות הלכה למעשה, כיצד נערכים למיזוג - שלבי ביצוע,היבטים לבדיקה טרם מיזוג,
החוקים והגופים המעורבים בתהליך המיזוג, יתרונות המיזוג, מועד המיזוג, התקופה הנדרשת-תקופת המגבלות,
הפטור ממיסים - 103ב, התנאים לזכאות-103ג, קיזוז הפסדים-103ח, מיזוג לפי סעיף 103 לפקודה, סעיף 104א-התנאים,
סעיף 104ב-התנאים, סעיף 104ב(ו)-העברת נכס בין חברות אחיות-התנאים, סעיף 104ג-התנאים, סעיף 104ח-התנאים,
מיזוגים לפי סעיף 104, החלטת מיסוי 5656/13, החלטת מיסוי 2457/11,,מבנה ההחזקות לאחר המיזוג הראשון והשני,
כללי מס הכנסה-בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג.
לצפייה במצגת לחץ כאן


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3368-מיזוגים-ורכישות-הלכה-למעשה.aspx

© כל הזכויות שמורות