ralc.co.il

true

דחיית מועדי דווח ותשלום לרשות המיסים בגין אוגוסט עד 29.9.2013

31.08.2013

דחיית מועדי דווח ותשלום לרשות המיסים
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

לרגל ראש השנה ויום הכיפורים, החליט מר משה אשר, מנהל רשות המיסים, לפנים משורת הדין, לדחות את מועד הגשת הדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ.

מיום 15.9.2013 ליום 29.9.2013 (הארכה מוגדלת).

בברכת שנה טובה, חתימה טובה ומועדים לשמחה.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-3391-דחיית-מועדי-דווח-ותשלום-לרשות-המיסים-בגין-אוגוסט-עד-29-9-2013.aspx

© כל הזכויות שמורות