ralc.co.il

true

מצגת: הערכות וטיפים לקראת סוף שנת המס 2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  16.11.2015
איך לשלם פחות מיסים בסוף שנת המס?
התארגנות עסקית לקראת סוף שנת המס
היבטי ביטוח לאומי לסוף שנה
עצמאי או חברה ?
המס המצרפי בפעילות כחברה
מס "יסף" - הכנסות גבוהות
דיווח על בסיס מזומן
חובות אבודים - התחייבויות תלויות
שימוש ביומן רכב לקביעת שווי רכב צמוד
ספירות מלאי ביום 31.12.2015
ניהול ספרי חשבונות בשנת המס 2016
מימוש הפסדים בשנת 2015
חישוב מס מאוחד / נפרד
ניכויים וזיכויים אישיים ליחידים
התיישנות הדיון לשנות המס 
תיקון 76 - מיסוי דירות מגורים לפני ואחרי
מס רווחי הון ושבח מקרקעין
חברות מיוחדות - חברה בית, חברה משפחתית, חברות ארנק
תיקון 197- הרפורמה בחברות המשפחתיות
חוק ההסדרים 2013-2014 מהפכה במיסוי חברות משפחתיות
מיזוג חברות - יתרונות המיזוג
מיסוי בינלאומי וסוף שנת המס
גילוי מרצון - הוראת שעה מיום 7.9.2014
מסלולי הגשה - נוהל גילוי מרצון

לצפיה במצגת לחץ/י כאן
הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4256-מצגת-הערכות-וטיפים-לקראת-סוף-שנת-המס-2015.aspx

© כל הזכויות שמורות