ralc.co.il

true

הרצאה מוקלטת - חידושי חוק ההתייעלות

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  07.02.2017


לראות, לשמוע, ללמוד - הרצאה מוקלטת מלאה

בנושא:  החידושים לפי חוק ההתייעלות מיום 1.1.2017

חיסול תופעת משיכות בעלים מחברה - הוספת סעיף 3(ט1) לפקודה
תחולת ההוראות בגין משיכות כספים שנעשו עד ליום 31.12.2016
ארבע חלופות לגבי דירה שנעשה בה שימוש לטובת בעל מניות עד ליום 31.12.2016

קביעת "חברות ארנק" כחברות שקופות - הוספת סעיף 62א לפקודה
הגדרת חברות ארנק כחברות שקופות החייבות במיסוי יחיד 

כפיית חלוקת רווחים עודפים לחברה - תיקון סעיף 77 לפקודה
התנאים להפעלת החיוב בדיבידנד רעיוני 

מס מוטב על משיכת דיבידנדים - תיקון סעיף 125ב לפקודה
מס מופחת לבעל מניות מהותי מיום 1.1.2017 עד ליום 30.9.2017 

לצפייה והורדת המצגת  - לחצו כאן

להאזנה להרצאה המוקלטת המלאה - לחצו כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-4711-הרצאה-מוקלטת-חידושי-חוק-ההתייעלות.aspx

© כל הזכויות שמורות