ralc.co.il

true

מצגת: "ידועים בציבור" לפי חוק הביטוח הלאומי

קדוש יעקב, המוסד לביטוח לאומי

 |  01.01.2019

לשכת רואי חשבון

מצגת בנושא "ידועים בציבור" לפי חוק הביטוח הלאומי

קדוש יעקב, המוסד לביטוח לאומי

לפניכם מצגת מהרצאה של מר קדוש יעקב, מנהל מחלקה בכיר במוסד לביטוח לאומי, בכנס של לשכת רואי החשבון בנתניה, אשר התקיימה בחודש נובמבר 2018, הכוללת בין היתר את הנושאים הבאים:

הגדרות בחוק הביטוח הלאומי, הידועה בציבור בפסיקה, המבחן הכפול, מגורים במשותף, מבחנים אובייקטיבים, מבחנים סובייקטיביים, מעמד תעודת ידועים בציבור,  הגשת בקשה להכרה כידועים בציבור, בני/בנות זוג מאותו מין, ידועים בציבור בתקופה אשר קדמה לנישואים, תהליך בחינת מעמד של ידועים בציבור, גמלאות, הפסקת מעמד של ידועים בציבור ועוד...

 

לצפייה במצגת מפורטת - לחץ כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5205-מצגת-ידועים-בציבור-לפי-חוק-הביטוח-הלאומי.aspx

© כל הזכויות שמורות