ralc.co.il

true

מצגת: מיסוי בינ"ל, מחירי העברה,L.L.C, Relocation

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  07.03.2019

 

מצגת בנושא:

מיסוי בינלאומי, מחירי העברה, L.L.C , Relocation

רמי אריה, עו"ד רו"ח

לפניכם מצגת מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מערב עיון
של לשכת רואי החשבון בישראל - מחוז ירושלים
מיום 3.3.2019, הכוללת בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

זיהוי מיהו "תושב ישראל"/"תושב חוץ", דיווח על תושב ישראל היוצא לחו"ל:
למס הכנסה + לביטוח לאומי, אזרחי חוץ אשר יראו אותם כ-"תושבי ישראל",
מס יציאה ,
הקלות ל-"עולה חדש ", "תושב חוזר " ו-"תושב חוזר ותיק",
מועד ניתוק וחזרה לתושבות,
הכנסה מעורבת מישראל ומחו"ל של עולה חדש/תושב חוזר ותיק, חברות זרות בבעלות/בניהול עולה חדש/תושב חוזר ותיק, מחירי העברה בין צדדים קשורים בעסקה בין-לאומית, מיסוי העברת זכויות ופעילות מישראל לחו"ל,
מיסוי 
בישראל של חברות L.L.C 
גבולות סמכות פקיד השומה לדרוש דו"ח כספי של חברה בחו"ל,
 רילוקיישן מלא/חלקי (עובדים בחו"ל(,  מיסוי ישראלים היוצאים לחו"ל מטעם מעסיק ישראלי/ממשלתי,  
מבחני שוברי שוויון לקביעת מקום תושבות באמנות למניעת כפל מס,  ניתוק תושבות לצרכי ביטוח לאומי ועוד...

 


 

לצפייה במצגת מפורטת -      לחצו כאן

 

                          

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5252-מצגת-מיסוי-בינ-ל-מחירי-העברה-L-L-C-Relocation.aspx

© כל הזכויות שמורות