ralc.co.il

true

מצגת: מיסוי עובדים זרים, מומחים זרים ומסתננים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  26.06.2019

מצגת בנושא    :

מיסוי עובדים זרים, מומחים זרים ומסתננים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מיום עיון של חברת חשבים, אשר נערך ביום 25.6.2019, הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

סוגי עובדים זרים, הקלות/הטבות מס ל-"עובד זר",

הקלות/הטבות מס ל-"ספורטאי חוץ", "עיתונאי חוץ", ו-"מומחה חוץ",

היטל מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים, פטור מתשלום היטל מעסיקים,

הקלות בתשלום חובות היטל מעסיקים, חיוב בהיטל בגין עובדים זרים מסתננים

חיוב בדמי ביטוח לאומי ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן!

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5311-מצגת-מיסוי-עובדים-זרים-מומחים-זרים-ומסתננים.aspx

© כל הזכויות שמורות