ralc.co.il

true

מצגת: תכנוני מס לסוף שנת 2019 והערכות לשנת 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  21.11.2019

מצגת בנושא :

תכנוני מס לסוף שנת 2019

והערכות לשנת המס 2020

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה , מכנס היערכות לסוף שנת המס 2019 ותחילת שנות ה- 20
שנערך על ידי חברת לירם ר.ל. תוכנות פיננסיות בע"מ,
אשר נערך ביום 20.11.2019,     
הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

היערכות לשינוי מדיניות מיסוי בשנת 2020  לכיסוי הגירעון בתקציב
המדינה,  מס יסף מס על הכנסות גבוהות,
מימוש
הפסדים וקיזוזם לצרכי מס,  
עצמאי, חברה או חברה משפחתית / בית? שיקולים וקריטריונים, 
השקעות בנדל"ן כיחיד, חברה, חברה משפחתית / בית,  
תכנוני מס לבעלי שליטה ומשיכות בעלים,
שיקולים ומוניטין במעבר מעצמאי להתאגדות כחברה,
רה - ארגון מיזוגים ופירוקים מכירת פעילות ומוניטין, 
היערכות מיסוי לסוף שנת המס 2019 -  פסילת ספרים, 
גילוי מרצון, ספירת מלאי, החוק לצמצום שימוש במזומן ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה –  לחץ כאן!

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5397-מצגת-תכנוני-מס-לסוף-שנת-2019-והערכות-לשנת-2020.aspx

© כל הזכויות שמורות