ralc.co.il

true

שמירה על סודיות ניירות עמדה של רואי החשבון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  04.03.2020

שמירה על סודיות ניירות עמדה של רואי החשבון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

הישג משמעותי ללשכת רואי החשבון, בראשות רו"ח איריס שטרק, כפי שפורסם באתר הלשכה, בכך שעמדת הלשכה לשמירה על סודיות ניירות עבודה של רואי חשבון התקבלה, גם ולמרות הליכים משפטיים אשר התקיימו בנושא.

בעניין "קבוצת אורתם סהר" אשר נקלעה להליכי חדלות פירעון, דרשו הנאמנים להסדר הנושים לקבל את ניירות העבודה של רואה חשבון של חברות הקבוצה.

תקנה 9 מתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון) מורה לרואה החשבון כך: "תוך עריכת הבקורת ינהל רואה החשבון רישומים שיטתיים ויאסוף אותם כראיה לעבודת הבקורת שנעשתה; רואה החשבון ישמור את הרישומים ככל שיהיה דרוש לביצוע בקורת בעתיד".

בתחילת ההליכים המשפטיים, תמכו נציגי משרד הכונס הרשמי בדרישת נאמני הסדר הנושים של קבוצת אורתם סהר, כי רואי חשבון של הקבוצה ימסרו לנאמנים את ניירות העבודה אשר שימשו אותם במהלך הביקורת שנעשתה על ידם על הדוחות הכספיים של חברות הקבוצה.

במכתב מיום 19.12.2019 בנושא גילוי ניירות העבודה של רואה החשבון המבקר בראי האינטרס הציבורי הוצגה עמדת לשכת רואי החשבון בפני האפוטרופוסית הכללית וכונסת הנכסים הרשמית (הכנ"רית) והממונה על הליכי חדלות פרעון. הלשכה טענה בהתבסס על הוראות תקני הביקורת הבינלאומיים והישראליים בנושא, כי לרואה החשבון בעלות על ניירות העבודה, וקיימת חשיבות לשמירת המידע המתועד במסמכים בסודיות, בראי ההגנה על מקורות המידע של רואה החשבון, שיטות העבודה שלו ופעילותו החקרנית לאיתור מעילות.

הכנ"ר והנאמנים הסכימו לעמדת הלשכה. בהתאם, ביום 3.2.2020 ניתנה החלטה על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב כב' השופט איתן אורנשטיין בעניין בקשה 253 בתיק אורתם סהר (פר"ק 22647-10-16,‏ ‏אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי) המורה על מחיקת בקשת הנאמנים של אורתם סהר לגילוי ניירות העבודה של רואה החשבון.

 

 

לצפייה באיגרת נשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק – לחץ כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5462-שמירה-על-סודיות-ניירות-עמדה-של-רואי-החשבון.aspx

© כל הזכויות שמורות