ralc.co.il

true

השתלמות תעודה - רו"חשים פרקטיקה לעצמאות

לשכת רו"ח בישראל

 |  07.07.2021

השתלמות תעודה
"רו"חשים פרקטיקה לעצמאות"

לשכת רו"ח בישראל

יום ראשון 25.7.2021, בין השעות 18:00-19:00

 

השתלמות תעודה הכוללת 10 מפגשים בנושא "רו"חשים פרקטיקה לעצמאות", אשר מטרתה לחשוף את רואי החשבון לעולמם של רו"ח העצמאיים, להקנות כלים מקצועיים, ניהוליים,
אתיים ושיווקיים בעת פתיחת משרד עצמאי.

 

במפגש מס' 7, אשר יתקיים ביום 25.7.2021, ירצה עו"ד ורו"ח רמי אריה על נושא דוחות שנתיים, הכולל בין היתר, את הסוגיות הבאות:

·       על מי חלה חובת הגשת דוח שנתי, מהם דוחות מקוונים וכיצד להגישם.

·       טיפול במקורות הכנסה נוספים בהיבט של הכנה ושידור הדוח. לרבות הכנסות מני"ע והכנסות משכ"ד למגורים (כולל הטפסים הנלווים שיש לצרפם לדוח).

·       טיפול בהטבות מס כגון ניכויים, זיכויים בגין תשלומים והפקדות, נקודות זיכוי בגין ילדים, תארים אקדמיים ופטורים שונים, קיזוז הפסדים ועוד - יישום.

·       חישוב חבות או החזר המס לעניין מס הכנסה וביטוח לאומי לרבות ניתוח שומת מס הכנסה והביטוח הלאומי וכן אופן התשלום או קבלת החזר מס.

 

להרשמה יש ליצור קשר עם לשכת רו"ח במספר - 03-5116666

 

 


הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5709-השתלמות-תעודה-רו-חשים-פרקטיקה-לעצמאות.aspx

© כל הזכויות שמורות