ralc.co.il

true

סיכוני ביקורת ותוכניות ביקורת

19.01.2006

מצגת בנושא: סיכוני ביקורת ותוכניות ביקורת
ביקורת מבקר פנים, סיכוני ביקורת, הסיכון המובנה, סיכון הבקרה, סיכון החשיפה, תכנית הביקורת, ביקורת סעיפי רכוש והתחייבות, תכנית ביקורת לקוחות/חייבים, תכנית ביקורת למזומנים, תכנית ביקורת למלאי, תכנית ביקורת לרכוש קבוע.
רמי אריה, עו"ד ורו"ח

נא להמתין עד לפתיחת המצגת....


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-574-סיכוני-ביקורת-ותוכניות-ביקורת.aspx

© כל הזכויות שמורות