ralc.co.il

true

ייעוץ וייצוג במישור המס הפלילי ואיסור הלבנת הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  28.11.2021

ייעוץ וייצוג במישור הפלילי של דיני המס ואיסור הלבנת הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

בעוד רשות המיסים מגבירה את האכיפה, חשוב לשמור גם על זכויות החשודים, שכל אחד מהם הוא בבחינת זכאי כל עוד לא הורשע. במסגרת זו כדאי לקבל ייעוץ וייצוג, אפילו 24 שעות ביממה. שכן, יש לפעול בנחרצות מול הגופים החוקרים, הפרקליטות, הלשכות המשפטיות ובתי המשפט, לטובת שמירה על חרותו וחפותו של הנחשד בעבירה, תוך הבנת הרגישות הפרטית – המשפחתית והעסקית, תוך התייחסות למצוקות ולחששות. 

 שירותים הניתנים ע"י מחלקת המס הפלילי

1.  ייעוץ לאזרחים החוששים מהסתבכות פלילית, אם כתוצאה ממעשים שלהם ואם כתוצאה ממעשים של עובדים, שותפים ו/או אחרים, אם בטרם דבר חשיפת העבירה ואם לאחר שהוברר להם כי יש בנמצא חשש לפתיחת חקירה נגדם .

2.   ייצוג אזרחים אשר ביצעו עבירות מס המבקשים, עוד בטרם עבירתם נחשפה, לנטרל את החשיפה הפלילית באמצעות הליך של גילוי מרצון אנונימי או שמי .

3.   ייעוץ לאזרחים המוזמנים לחקירה או למתן עדות במחלקת החקירות וזאת בשלבים המוקדמים, עוד בטרם נוצר מגע בין הלקוח לבין הגוף החוקר .

4.   ליווי אזרחים בשלב החקירה ו/או בסמוך לאחר שנעצרו וזאת תוך מימוש זכותו של כל חשוד בעבירות מס להיוועץ עם עו"ד מיד עם תפיסתו ומעצרו .

5.  שחרור נחקרים ממעצר ראשון או מעצרים מאוחרים יותר, אם בדרך של שחרור בהסכמה עם מחלקת חקירות או פרקליטות ואם בדרך של התנהלות משפטית בפני בית המשפט למעצרים .

6.   ניהול הליכים על פי חוק איסור הלבנת הון. לרבות טיפול בחלוטים, שחרור נכסים מחולטים והתנהלות לטובת שחרור חשבונות בנק ותפוסים אחרים.  

7.   ייצוג בבקשות למעצר חשודים עד לתום ההליכים והגשת ערעורים, היה ונדרש, עד לשחרור החשוד לביתו.

8.   ייצוג נאשמים אשר הוגש נגדם כתב אישום, לרבות ניהול ההליך הפלילי ו/או ניהול מגעים מול המדינה לטובת גיבוש עסקאות ו/או הסדר טיעון ו/או ניהול הליכים משפטיים בשאיפה לזיכוי.

9.  ניהול ערעורים פליליים, אם ערעור על עצם ההרשעה ואם ערעורים לעניין חומרת העונש שהוטל על הנאשם.

 

כאשר מדובר בפרשות מס פליליות ו/או במורכבות הקשורה בבני המשפחה וגורמים אחרים הנוגעים בדבר, עקב הלחצים המופעלים על הלקוח בכל מישור, יש לתת מענה מהיר ויעיל לטובת צמצום הנזק והשבת בני המשפחה והפעילות העסקית לשגרה במהרה. במיוחד כאשר מדובר בשלבי חקירה מוקדמים, כאשר יש להראות כי ניתן להסתפק בחלופות אחרות במקום מעצר.  

במקרים רבים אפשר לזהות כבר בתחילת החקירה הפלילית, אם ניתן להוכיח שאין בסיס לחשד הפלילי ולהפסיק את החקירה ללא אשמה, או בהיעדר ראיות, או מחוסר עניין לציבור. במקרים אחרים ניתן לבקש לשלם כופר חלף הגשת כתב אישום.

אף כאשר הוגש כתב אישום, ניתן לסייע על ידי הגעה להסדר טיעון מיטיב או אפילו לנהל את המשפט, כדי להוכיח שהלקוח הוא זכאי.

לסיכום, קיימות דרכים רבות כדי להתמודד את חשד במישור הפלילי, בין מראש באמצעות קבלת חוות דעת משפטית-מיסויית ממשרדנו, ובין בדיעבד לאחר שהחלה חקירה פלילית כאמור. אנו עומדים לרשותכם לייצוג וטיפול כאמור 24/7.

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5774-ייעוץ-וייצוג-במישור-המס-הפלילי-ואיסור-הלבנת-הון.aspx

© כל הזכויות שמורות