ralc.co.il

true

החזרי מענקי קורונה – פריסה עד 31.3.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.12.2021

החזרי מענקי קורונה
הארכת הסדר פריסת התשלומים בגין ההחזרים עד ליום 31.3.2022

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מנהל רשות המסים, מר ערן יעקב, החליט על מתן ארכה עד ליום 31.03.2022, במהלכה רשות המסים תאפשר למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של החזר המענקים בפריסת תשלומים, ללא ריבית.

במאמרנו מיום 15.12.2021 בנושא "החזרי מענקי קורונה ינוכו מההכנסות בשנה בה התקבל המענק" , הבאנו את הודעת רשות המיסים, לפיה יתאפשר לבעלי עסקים שביקשו וקיבלו מענקי סיוע ולא עמדו בתנאים, לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד לחודש יוני 2023 ללא חיוב בריבית.

במסגרת מאמר זה, תהינו מדוע נדרש כי החוב לפי דרישת ההחזר של רשות המיסים יוסדר עד ליום 31.12.2021. זאת, כאשר חלקם הגדול של תביעות המענקים והדרישות להחזר נמצא עדיין בהליכים של השגה, בהליכי ערר בפני ועדות הקורונה, או בערעור בביהמ"ש המחוזי. ובנוסף, עסקים רבים סובלים כבר מנגיף האומיקרון שמגביל ומונע את פעילותם העסקית באופן מלא או חלקי.

ביום 27.12.2021, רשות המיסים פרסמה הודעה כי "תוארך עד ה- 31.3.2022 התקופה לביצוע הסדר תשלומים מורחב להשבת מענקים ששולמו ללא עמידה בתנאי החוק" , במסגרתה הוארך המועד להסדרת פריסת התשלומים בשלושה חודשים נוספים.

כך או כך, כדאי לבעלי העסקים אשר נפגעו מהחלטת רשות המיסים, אשר דחתה את בקשותיהם לקבלת הסיוע, או שהם התבקשו להחזיר את המענקים שקיבלו, להגיש השגה, ערר או ערעור במועדים שנקבעו ועם נימוקים רלבנטיים להחלטת רשות המיסים והאסמכתאות המתאימות כדין.

הנכם מוזמנים להתייעץ ולהיעזר עימנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מסוג זה, כדי שתוגש השגה, ערר או ערעור מנומקים, הכוללים את כל הטענות והאסמכתאות הרלבנטיות לצורך הצלחתם.

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5798-החזרי-מענקי-קורונה-פריסה-עד-31-3-2022.aspx

© כל הזכויות שמורות