ralc.co.il

true

נאמנות -העברה בין דורית, עניין אישי של בעל שליטה

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  15.05.2022


חידושים ועדכונים במיסוי

נאמנויות כאמצעי להעברה בין דורית ושמירה על נכסי המשפחה,

בעל שליטה שלא גילה אודות עניין אישי יפצה את החברה,

יש לבטל עסקת מכר שנערכה למראית עין

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

1.    נאמנויות כאמצעי להעברה בין דורית ושמירה על נכסי המשפחה

המוסד המשפטי המכונה "נאמנות" הינו כלי בעל חשיבות רבה היכול לשמש למטרות מגוונות. במאמר זה נסקור את דרכי השימוש בכלי זה כאמצעי להעברה בין דורית ולשמירה על נכסי המשפחה.

להמשך קריאה – לחץ כאן

        

2.    בעל שליטה אשר לא גילה להנהלת החברה אודות עניין אישי שיש לו בעסקה חויב לפצות את החברה

חברה ציבורית חיפשה משקיע פרטי לצורך השקעה בחברה. בעל השליטה בחברה איתר משקיע מתאים והגיע עימו להסכמה לפיה הוא יקדם הסכם בין החברה לבין המשקיע במסגרתו תקצה החברה מניות חדשות למשקיע בתמורה להשקעתו בחברה. כמו כן סוכם בין השניים כי במקביל להקצאת מניות החברה ימכור בעל השליטה לאותו משקיע חלק ממניותיו, כך שסך החזקותיו של המשקיע בחברה יהיה שווה להחזקותיו של בעל השליטה באופן שיהפוך אותם לבעלי שליטה במשותף בחברה.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.    בית המשפט קבע - יש לבטל עסקת מכר שנערכה למראית עין

אישה ערירית רצתה להעניק את דירתה לאחר מותה למשפחת שכניה, אשר סייעו לה במהלך חייה. מסיבות השמורות עם הצדדים ועל פי ייעוץ משפטי שניתן להם, בחרה האישה שלא לערוך צוואה ובמקום זאת הצדדים חתמו על הסכם מכר לפיו מכרה האישה את דירתה לבת של שכניה בתמורה למיליון ₪ והזכויות הועברו על שם הבת בלשכת רישום המקרקעין.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

         

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5883-נאמנות-העברה-בין-דורית-עניין-אישי-של-בעל-שליטה.aspx

© כל הזכויות שמורות