ralc.co.il

true

ייצוגית נ' רשות המסים, אישור לבנק על קבלת תמורה

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  22.05.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

תביעה ייצוגית נגד רשות המסים,

מסמך לבנק על קבלת תמורה בעת מכירת נכס מקרקעין,

הימנעות רשות מקרקעי ישראל מחידוש הסכם הרשאה לתכנון

 

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

  

 

1.   ביהמ"ש העליון אישר פסק דין מחוזי שקיבל תביעה ייצוגית נגד רשות המסים
בית המשפט העליון דן בערעורים נגדיים אשר הוגשו על ידי רשות המסים ועל ידי התובע המייצג על פסק דינו של בית המשפט המחוזי במחוז מרכז במסגרתו התקבלה תובענה ייצוגית נגד רשות המסים ובו חויבה הרשות להשיב סך של למעלה מ- 12 מיליון ₪ בגין גביית מסים ללא סמכות חוקית מפורשת.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.  מסמך אישור לבנק על קבלת תמורה בעת מכירת נכס מקרקעין - משמעותו והשלכותיו
מה דינו של מוכר אשר חתם על אישור לבנק המאשר שהוא קיבל את כל התשלומים המגיעים לו מהקונה, אך בפועל קיבל מהקונה שיק דחוי שבסופו של יום לא נפרע ? זוהי השאלה אשר נדונה בפסק דין חדש של בית משפט השלום בבאר שבע.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.  האם רשות מקרקעי ישראל רשאית להימנע מחידוש הסכם הרשאה לתכנון
בית המשפט העליון דן בערעור אשר הוגש על ידי חב' בארות הילה בע"מ על פסק דינו של בית המשפט  המחוזי בבאר שבע במסגרתו דחה בית המשפט המחוזי את תביעת היזם נגד רשות מקרקעי ישראל בנוגע לאי חידוש הסכם הרשאה לתכנון שנחתם בין היזם לבין רמ"י.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

                 

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5889-ייצוגית-נ-רשות-המסים-אישור-לבנק-על-קבלת-תמורה.aspx

© כל הזכויות שמורות