ralc.co.il

true

ניצול הפסדים משוק ההון והשקעות לצורך זיכוי מס

רמי אריה, עו"ד, רו"ח ויועץ מס

 |  16.06.2022

ניצול הפסדים משוק ההון והשקעות לצורך זיכוי מס

רמי אריה, עו"ד, רו"ח ויועץ מס

 

המצב הכלכלי קשה והולך כנראה להיות קשה יותר. שווי ניירות הערך בכל הבורסות בעולם הולך ויורד מיום ליום, גם ההשקעה במטבעות הקריפטוגרפים מתבררת כבעלת סיכון גבוה כפי שחזו רבים וכרגע גם היא מניבה הפסדים משמעותיים. גל ההפסדים אינו פוסח על עולם ההי-טק אשר השקעות בו ואופציות שהתקבלו ממנו נמצאות מתחת למחיר הכסף, ועל פניו מימושם אם בכלל יגרום גם הוא להפסדים.

אך הפסדים יכולים גם להיות נכס, בכך שהם מהווים מגן מס להפחתתם מרווחים קיימים או מרווחים עתידיים. הפסדים יכולים להוות סוג של הוצאה מוכרת לקיזוז מרווחים, ממשכורות, ומכל הכנסה חייבת אחרת, הן בידי חברות והן בידי יחידים, בכפוף לתנאים שנקבעו בפקודת מס הכנסה.

בעולם של הפסדים שהוא המימד ההפוך לעולם הרווחים, הכול הולך הפוך מבחינת המיסוי. כך למשל בעוד שבעולם הרווחים כדאי לראות ברווחים כרווחי הון הנובעים מהשקעות לטווח ארוך כדי לשלם בגינם רק 25% מס, הרי בעולם ההפסדים דווקא כדאי לראות בהם כהפסדים ממסחר שוטף, כדי שנוכל לראות בהפסדים כהפסדים מעסק, הניתנים לקיזוז מכל סוגי הרווחים בשנת המס, לרבות מרווחים מעיסוקים אחרים, או משכורות או אפילו משכר דירה של נדל"ן. קיזוז הפסדים מעסק כנגד הכנסות כאלו ייצור הפחתה של 50% מהמס על הרווחים.

בעולם המיסוי כשלעצמו יש תחום אפור נרחב בין זיהוי פעילות כפעילות עסקית, כמו נניח מפעילות מסחרית בניירות ערך או מסחר במטבעות קריפטוגרפים או פעילות שוטפת של החזקת  השקעות בחברות אחרות, לבין זיהוי פעילות כפעילות השקעתית.

בפסיקה נקבעו מבחנים רבים לאבחנה בין פעילות שוטפת לבין פעילות השקעתית, אשר לא כאן המקום להיכנס אליהם, רק נגיד ברמיזה כי בהחלט אפשר להשתמש במבחנים אלו כדי לעבור מסוג אחד של פעילות לסוג השני של פעילות. כפי שאמרנו, בעולם הרווחים אנו רוצים שהפעילות תחשב כפעילות השקעתית הונית ובעולם ההפסדים אנו רוצים שהפעילות תחשב כפעילות עסקית דווקא.

בכל מקרה, הפסדים עסקיים או הפסדים הוניים ניתנים לגרירה גם לשנים הבאות, כך שהם יהיו ניתנים לקיזוז  מרווחים שייווצרו בשנים הבאות, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי מס הכנסה, שאחד החשובים שבהם הוא החובה לדווח על ההפסדים ולציין אותם בסכומם בדוח שנתי שיוגש למס הכנסה. ככל שההפסדים גדולים יותר, נקבל מגן מס לשנה הנוכחית ולשנים הבאות – גדול יותר.

עוד כלל חשוב הוא כי ההפסדים יוכרו לצורכי מס, רק אם מומשו בפועל. ירידת הערך של הנכסים כשלעצמה אינה יוצרת הפסדים מוכרים לצורכי מס, ואילו מימוש בפועל של ההפסדים מביא להכרה בהם לצורכי מס. לאלו שלא רוצים לצאת משוק ההון ומהשווקים המפסידים האחרים דווקא כעת כשהם בשפל, מתוך תקווה שהם יעלו בעתיד, כדאי לעשות מימוש ואולי גם רכישה מחדש, כדי שההפסדים יתקבעו לצורכי מס.

ככל שהיו גם השקעות בנדל"ן, והפסדים במקביל, ויש צורך למכור חלק מנכסי הנדל"ן לאור ההפסדים, ואפילו כשמדובר בדירות מגורים שאינן הדירה היחידה של המוכר, כדאי לדעת כי הפסדים עסקיים או הוניים ניתנים לקיזוז כנגד שבח מקרקעין, לצורך חישוב מס השבח. המדובר אמנם בתהליך לא פשוט של התדיינויות בין פקיד השומה למנהל מיסוי מקרקעין, אך הוא עשוי לחסוך מס רב ומיידי, בחיסכון בחבות מס השבח שיחול על נכסי הנדל"ן שנמכרו.

לא פחות חשוב, הוא לזכור כי מימוש ניירות ערך מחייב את הבנקים לגבות בגין הרווחים מהמימוש, מס במקור אשר מנוכה ישירות מהרווחים, אלא שייתכן כי סך כל המימושים יניב הפסדים ולכן בהחלט ניתן לפנות לפקיד השומה ולבקש פטור מהניכוי במקור שיוגש לבנקים כדי למנוע את ניכוי המס במקור על ידם בעת מימוש ניירות הערך.

יהיו גם חכמים שירצו לרכוש הפסדים של יחידים אחרים או של חברות מפסידות, כאן יש לזכור כי הכללים מאד נוקשים וברוב רובם של המקרים, הרוכש לא יוכל לקזז את הפסדי העבר של היחיד האחר או של החברה שנרכשה, אלא בתנאים לא קלים שנקבעו גם הם בפסיקה הרלבנטית.

ההמלצה הטובה ביותר היא כמובן לא להפסיד, אבל היות ויש הבדל בין הרצון לבין המציאות, כדאי לקבל את המציאות כפי שהיא ולהוציא את המיטב מתוך ביצת ההפסדים, לפחות בחיסכון מס לעתיד.

מאמר זה פורסם בעיתון גלובס, ביום 15.6.2022 - ראו בקישור זה 

 

(*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'.

(*) לפרטים נוספים ויצירת קשר – לחץ כאן

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5905-ניצול-הפסדים-משוק-ההון-והשקעות-לצורך-זיכוי-מס.aspx

© כל הזכויות שמורות