ralc.co.il

true

מי יורש אישה לא נשואה, זיכרון דברים, תוספת בנייה

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 |  19.06.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

מי רשאי לרשת אישה לא נשואה שנפטרה באופן פתאומי?

זיכרון דברים – שלב ביניים במו"מ או הסכם מחייב,

תוספת בנייה בבית משותף

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'   

 

1.    מי רשאי לרשת אישה לא נשואה שנפטרה באופן פתאומי? - האם בן זוגה הידוע בציבור או אימה

אישה נפטרה באופן פתאומי מבלי שהיא הייתה נשואה כדין מבלי שהיו לה ילדים ומבלי שהותירה אחריה צוואה. במהלך 20 השנים שקדמו לפטירתה חיה המנוחה עם בן זוג מבלי שהיא הייתה נשואה לו, כאשר המנוחה נושאת בכל הוצאות משק הבית והינה המפרנסת היחידה בבית. האם בן זוגה ירש את האישה או שמא תהיה זו אמה ואחיותיה ?

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.    זיכרון דברים - שלב ביניים במו"מ או הסכם מחייב לכל דבר ועניין

שני צדדים חתמו על זיכרון דברים במסגרתו הם התחייבו לחתום על הסכם מפורט לרכישת מגרש ולקבלת שירותי בניה על אותו מגרש. זאת ועוד במסגרת זיכרון הדברים נקבע פיצוי מוסכם למקרה של הפרתו היסודית, לרבות הפרת ההתחייבות לחתום על הסכם מפורט.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.    תוספת בניה בבית משותף - האם אפשר להתחרט ?

האם שכנים שנתנו את הסכמתם לתוספת בניה יכולים לחזור בהם והאם הסכמת השכנים ניתנת להעברה. בעל דירה בבית משותף קיבל את הסכמתם בכתב של למעלה מ- 75% מהשכנים בבית לבצע תוספת בניה בדירה שלו.

להמשך קריאה – לחץ כאן

         

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'


למידע נוסף -  הקישו כאן

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-5909-מי-יורש-אישה-לא-נשואה-זיכרון-דברים-תוספת-בנייה.aspx

© כל הזכויות שמורות