ralc.co.il

true

מצגת: תכנוני מס לסוף שנת המס 2022 ותחילת 2023

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  06.12.2022

מצגת בנושא:

"תכנוני מס לסוף שנת המס 2022

ולתחילת שנת המס 2023"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה בנושא

"תכנוני מס לסוף שנת המס 2022 ולתחילת שנת המס 2023"

מתוך הרצאה שנערכה ע"י עו"ד ורו"ח רמי אריה, ביום 5.12.2022,

בהשתלמות של משרד דורון, טיקוצקי, נס,  קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

                                     

היערכות ליום 31.12.2022, קיזוז הפסדים, הוצאות מוכרות מיוחדות,

הפחתת המיסוי לפי הדין,

הקמה/שינוי מבנה ארגוני של העסק/קבוצת חברות,

מעבר מעוסק לחברה – היבטי מס הכנסה ומע"מ,

מכירת מוניטין, העברת מלאי,

מיזוג חברות, פיצול חברה,

פירוק חברות, פירוק חברת "איגוד מקרקעין",

תכנוני מס - דגשים עשה/אל תעשה, התארגנות עסקית ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה –    לחץ כאן

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6011-מצגת-תכנוני-מס-לסוף-שנת-המס-2022-ותחילת-2023.aspx

© כל הזכויות שמורות