ralc.co.il

true

הרצאה: תכנוני מס לסוף שנת המס 2022 ותחילת 2023

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  12.12.2022

 

לראות, לשמוע, ללמוד

 

הרצאה בנושא:

"תכנוני מס לסוף שנת המס 2022

ולתחילת שנת המס 2023"

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

צפו בהרצאה מקיפה בנושא

"תכנוני מס לסוף שנת המס 2022 ולתחילת שנת המס 2023"

שנערכה ע"י עו"ד ורו"ח רמי אריה, ביום 5.12.2022,

מתוך השתלמות של משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית, גרוס ושות'

הכוללת, בין היתר, את הסוגיות הבאות:

                                     

היערכות ליום 31.12.2022, קיזוז הפסדים, הוצאות מוכרות מיוחדות,

הפחתת המיסוי לפי הדין,

הקמה/שינוי מבנה ארגוני של העסק/קבוצת חברות,

מעבר מעוסק לחברה – היבטי מס הכנסה ומע"מ,

מכירת מוניטין, העברת מלאי,

מיזוג חברות, פיצול חברה,

פירוק חברות, פירוק חברת "איגוד מקרקעין",

תכנוני מס - דגשים עשה/אל תעשה, התארגנות עסקית ועוד...

 

לצפייה במצגת המונפשת המלאה –    לחץ כאן

 

 להרצאות רבות נוספות בתחום מיסים ועסקים

אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם

  לערוץ ה - youtube  של עו"ד ורו"ח רמי אריה   

 

 

 

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6014-הרצאה-תכנוני-מס-לסוף-שנת-המס-2022-ותחילת-2023.aspx

© כל הזכויות שמורות