ralc.co.il

true

מענק מיידי לסיוע למפונים תושבי עוטף עזה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.10.2023

מענק מיידי לסיוע למפונים תושבי עוטף עזה

רמי אריה עו"ד רו"ח

נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק לכיסוי הוצאות פינוי לתושבי עוטף עזה, אך רק לאלו שבטווח של 7 ק"מ מרצועת עזה.
ביום 15.10.2023 הודיעה רשות המיסים כי בהמשך להודעת שר האוצר על תשלום מענק לתושבי העוטף שפונו או התפנו מבתיהם ובהמשך להחלטת הממשלה בעניין, פתחה רשות המסים את האפשרות להגשת בקשות מקוונות למענק הסיוע.
המענק נועד לסייע למפונים בהתארגנות ראשונית בשל מהירות הפינוי. בהתאם להחלטת הממשלה גובה המענק יעמוד על 1,000 ₪ לאדם ועד 5,000 ₪ למשפחה וסה"כ המענקים נאמדים ב-80 מיליון ₪.
למענק זכאים תושבי העוטף המתגוררים מ-0 עד 7 ק"מ מהרצועה שפונו או התפנו מבתיהם החל מ- 7.10.2023.
תהליך הגשת הבקשה הוא פשוט ונמשך דקות ספורות, אחד מבני הזוג ימלא טופס בקשה מקוון עבור התא המשפחתי. ילדים מעל גיל 18, גם אם מתגוררים עם ההורים, יגישו בקשה נפרדת למענק.
הבקשות למענק יוגשו באתר רשות המסים ויטופלו תוך שלושה ימי עסקים מהגשתן, ולאחר שהרשות תאמת את חשבון הבנק של מגישי הבקשה.
המענק אינו מהווה תשלום פיצויים בשל הנזקים שנגרמו לרכושם של תושבי העוטף ולא יקוזז מסכום הפיצויים.
אנו מברכים את ההחלטה לתשלום המענק מיידית הנדרש למפונים לצורך הוצאות הפינוי שהם נדרשים להן בדחיפות, אבל למה רק למפונים מיישובים שהם בטווח 7 ק"מ מרצועת עזה ? יש יישובים שמהם התושבים פונו שהם רחוקים יותר מטווח ה- 7 ק"מ ומה אם המפונים בטווח 2 ק"מ מגבול הצפון.
למה שלא תהיה הוראה לפיה כל מי שהתפנה לפי הוראות צה"ל יהיה זכאי למענק ?

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6149-מענק-מיידי-לסיוע-למפונים-תושבי-עוטף-עזה.aspx

© כל הזכויות שמורות