ralc.co.il

true

מתן ארכה נוספת לדיווח מע"מ וכל ההקלות במס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.10.2023

מתן ארכה נוספת לדיווח ותשלום מע"מ ומכלול ההקלות במס עקב מלחמת חרבות ברזל

רמי אריה עו"ד רו"ח

עדכון: בהודעה נוספת שפורסמה על ידי רשות המיסים אושר להגיש את דו"ח התקופתי של מע"מ לחודש ספטמבר 2023 – עד ליום 27.11.2023 ללא חיוב בהפרשי הצמדה וריבית לעוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 50 מיליון ₪.
בנוסף, לא יוטלו עיקולים במערכי המס – מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס עד ליום 1.12.2023.
מנהל רשות המיסים החדש עו"ד שי אהרונוביץ הודיע על הקלות במס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין עקב מלחמת חרבות ברזל. במסגרת ההקלות ניתנו אורכות להגשת דוחות המע"מ, מקדמות מס הכנסה, אישורי ניכויים במקור, הגשת דוחות שנתיים, הגשת הצהרות הון, הקפאת הליכי גביה ועיקולים, הגשת השגות וערעורים ועוד.
אנו מברכים על ההקלות שניתנו.
עם זאת נראה כי ההקלות לא מספיקות דיין, נוכח חומרת המלחמה אליה התגייסה כולם . מגיע לבעלי העסקים והחברות במדינה הרבה יותר הקלות כדי שיוכלו להתפנות לשאת בעול המילואים שלהם ושל עובדיהם, ההתנדבות, להתמודד עם הלחצים הנפשיים ובכלל חוסר פניות להתעסק עם ניהול העסק בימי אזעקות, נפילות טילים ועוד.
ההקלות שניתנו עד עתה, הן:

 1. הגשת דוחות תקופתיים לחודש 9/2023 במע״מ, גיבויים ומקדמות מם הכנסה
  מועדי הגשת הדיווח התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע״מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23.
  (למה דחייה של 7 ימים בלבד ?)
  במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו״ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23.
  יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לוויתור על הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.
  (למה לחייב בריבית ולא רק בהפרשי הצמדה ?)
  בהודעה מאוחרת יותר ניתנה ארכה נוספת להגשת דו"ח המע"מ לחודש ספטמבר 2023 – עד ליום 27.11.2023 לעוסקים שמחזור עסקאותהם בשנת 2022 לא עלה על 50 מיליון ₪.
  משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית.
  הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים.
  (למה באמצעות פניות פרטניות, שייבחנו על פקידי השומה אחד לאחד, ולא באופן גורף ?)

 2. אורכות להגשה דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת2022 למייצגים
  המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:
  חברות - מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
  יחידים - מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
  הצהרות הון - הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.2023, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר.
  (למה עיקר האורכות הן לחודש בלבד, מסוף אוקטובר לסוף נובמבר ?)

 3. אישורי ניכוי מס במקור
  יוארך תוקפם של אישורים לגבי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 30.9.2023 ואילך עד ליום 30.11.2023.
  נישומים שאין בידם אישור ניכוי מס במקור, רשאים לפנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ״ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים (למייצגים המקושרים לשע״מ). לפניות אלו תינתן עדיפות, ככל הניתן.
  (למה האורכות הן לחודש בלבד, מסוף אוקטובר לסוף נובמבר ?)

 4. הקפאת הליכי גביה ואכיפה
  לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.23. ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יודגש כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.
  (למה דחייה של שבוע בלבד, למה לא להסתפק בחיובי הפרשי ההצמדה בלבד, ולעצור את חיובי הריבית ?)
  בהודעה מאוחרת יותר אכן הורחבה תקופת ההקפאה של הליכי הגבייה ועיקולים עד ליום 1.12.2023

 5. הגשת אורכות להגשת השגות וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומח
  במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים. הנחיה מסודרת למשרדים יצאה בנדון ע״י סמנכ״לית בכירה לשומה וביקורת בתאריך 8.10.23.
  (למה מדובר על רגישות וגמישות פרטנית לכל נישום בפני עצמו התלויה ברצונו הטוב של פקיד השומה, ולא מהלך אחיד וגורף לכל הנישומים ?)

 6. מענה מיוחד לאנשי מילואים שגויסו
  נפתחו ערוצי פניות ייעודיים במפ״ל, ולמייצגים שגויסו, במערכת פניות מייצגים בכל הנושאים: מס הכנסה, מע״מ, מיסוי מקרקעין בכלל הנושאים. ערוץ זה נועד להבטיח ערוץ נגיש לטיפול מהיר בפניות.
  (האם מדובר רק בבעלי עסקים שגיוסו או גם לגבי עסקים שעובדים שלהם גויסו? למה יש חובה בפניות פרטניות ולא הקלות גורפות?
  לראשונה כאן נזכר גם מיסוי מקרקעין? למה אין הוראות ברורות לגבי אורכות להגשת דיווחים, תשלומים, השגות ואורכות והליכי גבייה לגבי מיסוי מקרקעין?

 7. תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה
  במסגרת הסיוע של רשות המיסים לתושבי עוטף עזה והדרום, יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על ידם בערוצים המקוונים בכלל המערכים (מערכת המייצגים ומערכת המפ״ל).

 8. דיווח על פרישח מעבודח במסגרת טופס 161 ״החדש"
  החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס161 החדש תידחה ליום 1.1.24.

 9. מועד לחגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ"
  המועד להגשת התביעות יוארך עד ליום 31.10.23.

 10. תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
  תעודות רישום שתוקפם פג ביום 30.9.23 או לאחריו יוארכו עד ליום 30.11.23.


אנו מברכים על ההקלות שניתנו. עם זאת נראה כי ההקלות לא מספיקות דיין, נוכח חומרת המלחמה אליה התגייסה כולם . מגיע לבעלי העסקים והחברות במדינה הרבה יותר הקלות כדי שיוכלו להתפנות לשאת בעול המילואים שלהם ושל עובדיהם, ההתנדבות, להתמודד עם הלחצים הנפשיים ובכלל חוסר פניות להתעסק עם ניהול העסק בימי אזעקות, נפילות טילים ועוד.

 

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6150-מתן-ארכה-נוספת-לדיווח-מע-מ-וכל-ההקלות-במס.aspx

© כל הזכויות שמורות