ralc.co.il

כואב מאוד אבל אולי קצת פחות מס

כדר משה, עו"ד רו"ח

 |  28.11.2023

כואב מאוד אבל אולי קצת פחות מס


כדר משה, עו"ד רו"ח


בימים טרופים אלו, כאשר החברה הישראלית כולה עדיין אוספת את שבריה ומלקקת את פצעיה אגב ארועי ה- 7/10/23 ופתיחת מלחמת חרבות ברזל, אבקש להביא כאן לתשובת לב העוסקים בתחום, וכלל האזרחים האחרים, את האפשרויות למזער נזקים כלכליים ולנצל הזדמנויות מיסויות אגב המלחמה, כדי לחסוך במס ככל הניתן עוד במהלך שנת המסים 2023, על מנת שמעז ייצא ולו קצת חסכון.

חילוף נכסים וציוד שניזוק- ס' 27 לפקודת מס הכנסה
כל מי אשר נפגע רכושו אגב אירועי אוקטובר 2023 והמדובר בציוד עסקי או ברכבים עסקיים [נהגי מוניות, מורי נהיגה, רכבי תיירות וכו'], לרבות חקלאי הדרום שאיבדו או נגנב או נשרף להם ציוד עסקי, טרקטורים וכו', חממות וכדו'....
רכישת נכס חדש עוד בשנת 2023 מאפשרת דרישת הנזק/ההפסד שנוצר מגניבת/שריפת/אבדן הנכס כהוצאה פירותית שוטפת בהתאם להוראות ס' 27.
ויוזכר, רכישה- אינה בהכרח קבלת הנכס פיזית, רוצה לומר כי די בכך שהנישום חתם על רכישת נכס חדש במהלך ש"מ 2023 ע"מ שההפסד מאבדן הנכס המשוחלף יוכר לו כהוצאה שוטפת בש"מ 2023, שכן רכישה ומכירה- הינם על בסיס מצטבר ומועד החתימה הוא המועד המכונן לצורך הגדת האירוע. כלומר די לטעמנו בחתימה על הזמנת נכס חדש עוד השנה כדי להיכנס בכנפי ס' 27 לפקודה....
אי עמידה בתנאי ס' 27, עשויה להותיר את הניזוקים עם הפסד הון בלבד, שאותו ניתן יהיה לקזז רק כנגד רווחי הון, ואלה לא בהכרח לא מצויים בידי כל אחד....

הקדמת הכנסות מול צפי להפסדים בעסק
נישומים שקיים אצלם צפי סביר להפסד השנה מעסק/משלח יד- כדאי לשקול הקדמת הכנסות ככל הניתן ולא רק הכנסות עסקיות, כגון: קבלת דמי שכירות מראש ככל הניתן, מכירת מניות ו/או מקרקעין וכו'....מה שיאפשר קיזוז כנגד ההפסד וחסכון המס.

קול קורא לרשות המסים
להלן מספר סוגיות שמצאתי לנכון להעלות לדיון בפני רשויות המס אגב המלחמה ולטובת האזרחים.

ניכוי הוצאות שכירות למפונים/מתפנים
חלק מהמפונים לא פונו/נתפנו באופן ממוסד, אלא באופן פרטני ועצמאי.
יש לשקול הכרה בהוצאות/ניכוי דמי השכירות לאותם מפונים/מתפנים כהוצאה לצרכי מס, קל וחומר אלו מהמפונים שגם איבדו את מקום עיסוקם ומנסים לפעול/לתפעל העסק/משלח יד ממקום הימצאם העדכני....

ניכוי בניית ממדים ואמצעי הגנה מפני התקפות מן האויר לכלל הציבור
יש לשקול "לפתוח" את הוראות ס' 17(7) לפקודה ולאפשר לכל מי שמשקיע בהקמת ממ"ד ו/או אמצעי מיגון כנגד התקפות מן האויר ליהנות מניכוי ההוצאה.
בכך ניתן לתעדף ולתמרץ הציבור, ולא רק ציבור העוסקים, להשקיע באמצעי מיגון כנגד התקפות מן האויר, אגב השתתפות עקיפה של המדינה- הן לצרכי מס הכנסה והן לצרכי מע"מ. [והשווה: עמדה חייבת בדיווח 66/2019 של רשות המסים]

הורשת הפסדים וניצול פטורים בידי יורשים
הגם שהפסיקה ועמדות רשות המסים אינן מתירות הורשת הפסדים ו/או ניצול פטורים של המוריש בידי היורשים [ראה עמדות חייבות בדיווח- 8/2016 +9/2016] ראוי לשקול להגמיש ולעדכן עמדה זו ודאי בכל הנוגע למפונים ובני משפחותיהם, שנקלעו לסיטואציה איומה שלא בטובתם.

אלו מקצת הנקודות שניתן ליישם ו/או לשקול לבקש מרשות המסים להפעיל שיקול דעת חיובי בנושא המלחמה בכלל ובסוגיית המפונים והנפגעים מהמלחמה בפרט.
מי ייתן וכולנו נזכה לימים טובים, שקטים ובטוחים יותר.

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6169-כואב-מאוד-אבל-אולי-קצת-פחות-מס.aspx

© כל הזכויות שמורות