ralc.co.il

היערכות לשנת 2024 ולסיום שנת 2023

רחל אפרתי, רו"ח

 |  07.12.2023

היערכות לשנת 2024 ולסיום שנת 2023


רחל אפרתי, רו"ח


שנת המס 2023 על צרותיה, עומדת להסתיים ביום 31.12.2023, חשוב להתארגן מבחינת מיסוי העסק בשנת 2023, לבצע פעולות ולמסור הודעות הנדרשות לפני סיום השנה בפתחה של שנת 2024 ובסיומה של שנת 2023. כל זאת, גם בהתייחס למלחמה ולהוראות החקיקה והתקנות שחוקקו בגינה.

ביום שבת 7 אוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות הברזל בעוטף עזה והוכרז במדינה כולה על מצב חירום מיוחד בעקבות מתקפת פתע אכזרית של ארגון הטרור חמאס וארגונים נוספים. למלחמה זו השפעה רבה גם על הפעילות העסקית של החברות והעסקים בישראל, גם ביחס לתום שנת המס 2023 ותחילת שנת המס 2024.

תוכן העניינים

  1. תחילת שנת 2024

  2. סיום שנת 2023

  3. הודעות עם סוף שנת 2023

  4. פעולות עם סוף שנת המס 2023

  5. חישוב מס הכנסה בשנת 2023

  6. הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי

  7. קופת גמל וביטוח חיים

  8. ניכויים

  9. לקראת הגשת דוח שנתי                            חשוב כדי לחסוך בחבויות המס לכל בעל חברה ועסק

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-6177-היערכות-לשנת-2024-ולסיום-שנת-2023.aspx

© כל הזכויות שמורות