ralc.co.il

true

מצגת: הטבות המס בקופות הגמל

29.10.2006

הטבות המס בקופות הגמל
מצגת מקיפה בנושא קופות הגמל: סוגי קופות גמל, סוגי כיסויים ביטוחיים, סוגי פוליסות ביטוח, ביטוח חיים משולב עם מרכיב של חיסכון, הטבות המס, הפקדות לקופ"ג, שכיר כעמית שכיר, שכיר כעמית שכיר – עובד רגיל, הטבה למעביד – בעת ההפקדה (סעיף 17(5) לפקודה), הטבות לעובד – בעת ההפקדה, קופ"ג לקצבה (3(ה3), תקנה 19(ג)), קופ"ג לקצבה, השפעת זקיפת השווי, שיעורי המס בשנת 2006, הכנסה "מיגיעה אישית", קופ"ג הונית (3(ה3) +תקנה 19(א), שילוב קופ"ג לקצבה + הונית, ביטוח חיים (סעיף 45א) , פוליסות הביטוח החדשות החל מ-2004, ביטוח אבדן כושר עבודה, הגדרת "ביטוח מועדף" [סעיף 32(14)], סעיף 32(14)(ב), בעל שליטה כעמית שכיר, הפקדות לקופ"ג, תשלומים לביטוח חיים, תשלומים לביטוח א.כ.ע., הגדרות, סעיף 32(9)(א), שכיר כעמית עצמאי, הפקדות לקופ"ג, תשלומים לביטוח חיים, תשלומים לביטוח א.כ.ע., מעל גיל 50, הטבת ניכוי - סעיף 47(ב)(2), הטבת זיכוי - סעיף 45א, ילידי עד 1960. ילידי 1961 ואילך, עצמאי כעמית עצמאי, הפקדות לקופ"ג, תשלומים לביטוח חיים, תשלומים לביטוח א.כ.ע., מעל גיל 50.
אבי קדוש, יועץ מס מורשה ומומחה לביטוח פנסיוני

נא להמתין עד לעליית המצגת...


לצפייה במצגת לחץ כאן

הוסף למועדפים
קישור למאמר: http://www.ralc.co.il/מאמר-808-מצגת-הטבות-המס-בקופות-הגמל.aspx

© כל הזכויות שמורות