• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםסטודנטים למשפטיםדיני תאגידיםרואי חשבון יוכלו לאשר דוחות שנתיים לרשם החברות ולתת אישור לפטור מאגרה לחברה לא פעילה

רואי חשבון יוכלו לאשר דוחות שנתיים לרשם החברות ולתת אישור לפטור מאגרה לחברה לא פעילה

17.08.2008

רואי חשבון יוכלו לאשר דוחות שנתיים לרשם החברות

ולתת אישור לפטור מאגרה לחברה לא פעילה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה ביום 3.7.2008 תיקון לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999, לפיו ממועד פרסום התיקון ברשומות יוכלו גם רואי חשבון לאמת את חתימות החותמים על הדוחות השנתיים של חברות, המוגשים מידי שנה לרשם החברות.

תיקון זה נדרש מאחר ובתקנות החברות (דיווח פרטי רישום) שהותקנו בשנת 2006, נקבע כי על הדוחות השנתיים המוגשים לרשם החברות, יתווסף אישור של עורך דין לזהות החותמים.

ועדת החוקה נענתה לפניית לשכת רואי החשבון אשר טענה, כי דווקא רואי החשבון המבקרים נמצאים בקשר הדוק עם החברות מידי שנה ולכן יש לאפשר להם לאשר חתימת חותמים על דוחות המוגשים לרשם החברות מידי שנה. היות ודוחות אלו נערכים כדבר שבשגרה, דווקא על ידי רואי החשבון המבקרים, יחד עם הדוחות השנתיים המוגשים למס הכנסה.

ועדת החוקה אישרה את התיקון לתקנות כדלהלן:

במקום תקנת משנה א(1) יבוא:

"(א) (1) שמו של החותם על טופס 5 מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי אחת מאלה:

1) עורך דין שהזהיר את החותם על הצהרתו.

2) רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים וסייע בהכנת הדו"ח.

(2) תיקון לתוספת.

בתוספת לתקנות העיקריות, בטופס 5, בסופו, יבוא:

"אני רואה החשבון, אשר ביקרתי את הדוחות הכספיים של החברה להגשת הדו"ח וסייעתי בהכנת דו"ח זה, מאשר בזאת כי האדם הזה והזה מוכר לי אישית, שזיהה עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה, חתם בפניי על מסמך זה. חתימת רואה החשבון, שם, מע"מ, תעודת זהות, מספר רישיון."

התיקון השני דן בתקנות החברות (אגרות), לפיהן חברה שהפסיקה את פעילותה, פטורה מלשלם אגרות על התקופה שבה היא הפסיקה את הפעילות.

התנאים לפטור מאגרות מופיעים בתקנה 5א לתקנות, המחייבות אישור מנציבות מס הכנסה וממע"מ על הפסקת פעילות החברה, ותצהיר של הדירקטורים שאכן פעילות החברה הופסקה.

בתיקון החדש נקבע כי במקום האישור הרשמי של רשויות המיסים, כי החברה סגרה את התיק, ניתן להסתפק בדוחות המוגשים ע"י רואה החשבון, ובאישורו על הפסקת פעילות החברה.

התיקון שאושר חל גם על חברת חוץ שהפסיקה את פעילותה. להלן נוסח התיקון:

"תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשס"ח-2007:

בתוקף תפקידי לפי סעיפים 44(6) ו0366 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן-החוק) באישור שר האוצר, לפי סעיף 99(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985, באישור וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תקנה 5(א) לתקנות האגרות, התשנ"ח-2001:

" (א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חייבת באישורים תפורטים בפסקאות (1)

ו-(2), רשאית להמציא לרשם את האישורים הבאים:

(1) אישור מאת רואה החשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, וציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המיסים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה רישומים ביד רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה.

האישור ניתן לכל שנת המס שלגביה מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית וממיצוי כספי שהוטל בשל אי תשלומה בתקנה זו בחוק מס הכנסה.

(2) העתק מן הדוחות למס הכנסה.

(3) בתקנת משנה (ג), בסיפא יבוא: בתקנת משנה (א)(1).

(4) בתקנת משנה (ד) בסיפא יבוא: בתקנת משנה (א)(1)."

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי