• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםחשבונאות וכלכלהסוגיות נוספות בחשבונאות וכלליתקן 2, תקן 4תקן 4 עבודות ע פ חוזה ביצוע תקן 2 הקמת בנינים למכירה

תקן 4 - עבודות ע"פ חוזה ביצוע, תקן 2 - הקמת בנינים למכירה.

31.03.2004

שיעור מס' 10

תקן חשבונאות מס' 4 – עבודות ע"פ חוזה ביצוע

ראה דפים שחולקו.

חלופה ראשונה להכרה בהכנסה – שיטת שיעור השלמה

חסרון – שימוש באומדן לעלויות, אומדן להכנסות.

יתרון – מכיר ברווח על פני התקופה.

סך הכנסות הפרוייקט XXX

סך עלויות הפרוייקט (XXX)

רווח כללי מהפרוייקט XXX

אחוז השלמה XX *

רווח לתקופה XXX

חלופה שניה להכרה בהכנסה – שיטת העבודות הגמורות

יתרון – אין צורך בשימוש באומדנים

חסרון – דוחה את הרווח לתקופה ארוכה. יכול לגרום לעיוותים בדוח רווה"פ

דוגמא א' – הכרה בהכנסה לפי שיטת שיעור ההשלמה

ביום 31/12/98 התקשרה חברה א' בחוזה ביצוע להקמת מבנה בתמורה לסך של 10,000 ₪.

בשנת 99 הכירה החברה ברווח בסך של 900 ₪.

העלויות המצטברות בפועל והעלויות החזויות להשלמה הסתכמו ליום 31/12/00 ב- 4,200 ₪ ו- 2,800 ₪ בהתאמה.

נדרש – חישוב הרווח, שיוכר בשנת 2000.

סך הרווח החזוי מהחוזה

סך הכנסות 10,000

סך העלויות (7,000) = 2,800 + 4,200

רווח כללי מהפרוייקט 3,000

שיעור השלמה: 25% < 60% = (2,800 + 4,200) / 4,200

הושלמו 25% לפחות ובהנחה שמתקיימים שאר הקריטריונים האיכותיים – ניתן להכיר בהכנסה.

רווח מצטבר לסוף התקופה: 1,800 = 60% * 3,000

רווח מצטבר לתחילת התקופה: (900)

רווח לתקופה 900

דוגמא ב' – הכרה בהכנסה לפי שיטת הצגת מרווח אפס

ביום 31/12/99 התקשרה חברה ב' בחוזה ביצוע להקמת מבנה בתמורה לסך של 4,500 ₪.

העלויות שנתהוו בפועל וכן העלויות החזויות להשלמה ליום 31/12/00 הסתכמו לסך של 1,000 ₪ ו- 4,000 ₪ בהתאמה.

נדרש – חישוב רווח או הפסד לשנת 2000.

חישוב רווח / הפסד חזוי מהפרויקט

סך הכנסות מהפרוייקט 4,500

סך עלויות הפרוייקט (5,000) = 1,000 + 4,000

הפסד צפוי (500)

שיעור השלמה: 25% > 20% = 5,000 / 1,000

לא מתקיים סף ההשלמה המינימלי להקמת בניינים. מכיוון שצפוי הפסד נזקוף את כל ההפסד –

ההכנסה שתוכר בתקופת הדיווח: 1,000

העלות לתקופת הדיווח (1,500) = 500 + 1,000

הפסד השנה (500) הפרשה בפועל

להפסד

דוגמא ג' – קביעת שיעור השלמה

ביום 31/12/99 התקשרה חברה ג' בחוזה ביצוע להקמת מבנה משרדים.

להלן נתונים בדבר העלויות, שהושקעו במבנה בשנת 2000 ועלויות ההשלמה החזויות לתום שנה זו.

עלויות בפועל

עלויות חזויות

חומרי בניה (1)

2,400

4,430

שכ"ע

1,200

2,950

עלויות ניהול ופיקוח

400

1,300

עלויות מימון שהוונו

300

800

קבלני משנה (2)

670

650

4,970

10,130

(1) בשנת 2000 כולל חומרי בניה בסך 400 ₪, שנרכשו וטרם נצרכו.

(2) בשנת 2000 כולל 350 ₪ מקדמות.

נדרש – חישוב שיעור ההשלמה לשנת 2000.

עלויות בפועל

עלויות חזויות

חומרי בניה (3)

2,000

4,830

שכ"ע

1,200

2,950

עלויות ניהול ופיקוח

400

1,300

עלויות מימון שהוונו

---

---

קבלני משנה (4)

320

1,000

3,920

10,080

(3) חומרי בניה שנרכשו אך טרם נצרכו בסך 400 ₪ נזקפו במסגרת עלויות חזויות.

(4) מקדמות לקבלני משנה, בסך 350 ₪, נזקפו במסגרת עלויות חזויות.

* שיעור ההשלמה: 28% = (10,800 + 3,920) / 3,920

ע"פ תקן 4 יש "לפתוח" את הרווח לתקופה שזיהינו כמו בדוגמא א' ולהציג הכנסות לתקופה והוצאות לתקופה כל אחד לחוד.

בגל"ד 6 ניתן היה "לזרוק" לרווחי ביניים בניגוד לגל"ד 4.

כאשר שיעור ההשלמה נקבע ע"פ עלות

רווח מצטבר לסוף תקופה =">" רווח כללי Xשיעור השלמה

עלות מצטברת שתיזקף לרווה"פ =">" עלות מצטברת בפועל

הכנסה מצטברת לסוף תקופה =">" עלות מצטברת לסוף תקופה + רווח מצטבר לסוף תקופה

ומזה נגזור את ההכנסה השנה =">"

הכנסה מצטברת לסוף תקופה – הכנסות מצטברות לתחילת תקופה

דוגמא ד' – חישוב ההכנסה והעלות כאשר שיעור ההשלמה נקבע ע"ב עלות

ביום 31/12/99 התקשרה חברה ד' בחוזה ביצוע לייצור מכונה בתמורה לסך של 4,000 ₪.

בשנת 2000 נזקפו הכנסות ועלויות בגין החוזה לדוח רווה"פ בסך של 1,400 ₪ ו- 1,300 ₪ בהתאמה.

ליום 31/12/01 העלויות המצטברות בפועל והעלויות החזויות להשלמה הסתכמו בסך של 2,800 ₪ ו- 700 ₪ בהתאמה.

הנח כי החברה קובעת את שיעור ההשלמה על בסיס העלות.

נדרש – חישוב רווח כללי חזוי מהפרוייקט.

שלב 1 – חישוב רווח כללי חזוי מהפרוייקט

הכנסות מסך הפרוייקט 4,000

עלויות מסך הפרוייקט (3,500) = 700 + 2,800

רווח כללי צפוי 500

שלב 2 – חישוב שיעור השלמה

80% = 3,500 / 2,800

שלב 3 –

הרווח המצטבר לסוף תקופה: 400 = 80% * 500

ההכנסה המצטברת לסוף תקופה: 3,200 = 2,800 + 400

עלות רווח

מצטברת מצטבר

בפועל לסוף תקופה

הכנסה מצטברת לתחילת התקופה:(1,400)

הכנסה שתוכר בתקופה 1,800

העלות שתוכר בתקופה (נתון) (1,500) = 1,300 – 2,800

רווח גולמי 300

בדיקה:

300 = [(1,300 – 1,400) – 400]

רווח בתקופה רווח

קודמת מצטבר

לסוף התקופה

כאשר שיעור ההשלמה נקבע ע"ב גמר הנדסי

הרווח המצטבר לסוף התקופה תמיד יהיה אותו דבר.

רווח כללי X שיעור השלמה

לקביעת ההכנסה והעלות קיימות שתי גישות:

 • גישה ראשונה – כמו בגישת העלות
 • גישה שניה – ההכנסה המצטברת =">" סך ההכנסה מהפרוייקט Xשיעור ההשלמה.

העלות המצטברת =">" סך העלויות מהחוזה Xשיעור ההשלמה.

בעיה – אם שיעור ההשלמה לפי גמר הנדסי 40% ולפי עלויות 50%

אם נזקוף עלויות לפי גמר הנדסי, נשארו עלויות ואז נשאר מלאי במאזן מכיוון שהעלויות שנזקפו נמוכות מהעלויות בפועל.

אם שיעור הגמר ההנדסי הוא 60% - נזקוף יותר עלויות מהעלויות בפועל ואז במאזן נרשום התחייבות.

גישה זו אינה מומלצת ולכן לא נשתמש בה.

דוגמא ה' – חישוב ההכנסה והעלות כאשר שיעור ההשלמה נקבע ע"ב גמר הנדסי

בנתוני דוגמא ד', כאשר בהתאם להערכת מהנדס החברה נקבע כי שיעור ההשלמה הינו 75% לסוף תקופת הדיווח.

רווח מצטבר לסוף תקופה: 375 = 75% * 500

רווח מצטבר לתחילת תקופה: (100) = 1,300 – 1,400

רווח תקופה: 275

גישה א' –

הכנסה מצטברת לסוף תקופה 3,175 = 2,800 + 375

הכנסה מצטברת לתחילת תקופה(1,400)

הכנסה שתוכר בתקופה 1,775

עלות לתקופה (1,500) = 1,300 – 2,800

רווח לתקופה 275

גישה ב' –

הכנסה מצטברת לסוף תקופה 3,000 = 75% * 4,000

הכנסה מצטברת לתחילת תקופה(1,400)

הכנסה לתקופה 1,600

העלויות המצטברות לסוף תק' 2,625 = 75% * 3,500 = 700 + 2,800

עלויות מצטברות לתחילת תק' (1,300)

עלות שתוכר בתקופה 1,325

רווח לתקופה 275

שיעור מס' 11

תקן 4 – עבודות על פי חוזה ביצוע – המשך

הפרשה להפסדים

כאשר צפוי הפסד מהפרוייקט – יש להכיר בהפסד מראש. לצורך העניין מכירים בהכנסה בגובה העלות המצטברת בפועל, בנוסף זוקפים לעלויות הפרשה להפסד.

הכנסה XXX = העלות בפועל

עלות (XXX) = עלות בפועל + הפרשה להפסד

הפסד (XXX)

דוגמא ו' – הפרשה להפסד

ביום 31/12/99 התקשרה חברה בת בחוזה ביצוע להקמת מבנה תעשייה בתמורה לסך של 6,000 ₪. בשנת 2000 נזקפו הכנסות ועלויות בגין החוזה לדוח רווה"פ בסך של 4,000 ₪ ו- 3,800 ₪ בהתאמה.

ליום 31/12/01 העלויות המצטברות בפועל והעלויות החזויות להשלמה הסתכמו לסך של 5,985 ₪ ו- 315 ₪ בהתאמה.

נדרש – חישוב תוצאות הפעילות לשנת 2001.

שיעור ההשלמה: 95% = (315 + 5,985) / 5,985

חישוב סך הרווח/הפסד חזוי מהפרוייקט

סך הכנסות הפרוייקט 6,000

סך עלויות הפרוייקט (6,300) = 315 + 5,985

הפסד כולל חזוי (300)

משום שצפוי הפסד – יש לזקוף הכנסה בגובה העלויות שהוצאו בפועל.

עלות בפועל: 2,185 = 3,800 – 5,985 לא ניתן לזקוף את כל הסכום אלא -

ההכנסה לתקופה: 2,000 = 4,000 – 6,000

הכנסה כוללת חזויה

הכנסות שהוכרו

בתקופות קודמות

עלות לתקופה:

בפועל 2,185

הפרשה להפסד 315 (*)

סה"כ עלות (2,500)

הפסד לתקופה (500)

(*) קביעת ההפרשה להפסד

סך ההפרש החזוי 300

רווח שהוכר בש"ק 200 = 3,800 – 4,000

(185) = 2,000 – 2,185

הפרשה להפסד 315

בתקופה הבאה נצטרך לרשום –

ח' הפרשה להפסד 315

ז' ספקים

לא זוקפים יותר כלום לרווה"פ.

הצגה במאזן:

מלאי עבודות בביצוע

עלות מצטברת בפועל XXX

בקיזוז עלויות שנזקפו לרווה"פ (XXX)

בניכוי הפרשה להפסדים (XXX)

XXX

לקוחות

הכנסות שהוכרו XXX

בניכוי תקבולים מלקוחות (XXX)

XXX

אם לא צפוי הפסד – מלאי העבודות בביצוע יהיה אפס.

אם מלאי העבודות בביצוע הוא ביתרת זכות – מופיע בזכאים.

תקן חשבונאות מס' 2 – הקמת בניינים למכירה

קיים דמיון מסוים בין הקמת בניינים למכירה לבין עבודות לפי חוזה ביצוע – נמשכות על פני זמן.

מצד שני, בעבודות לפי חוזה ביצוע קיים חוזה ולפיכך הבעיה עם עקרון המימוש חלשה יותר.

גל"ד 6 עסק בשני התחומים אך בגלל ההבדלים בין שיטות העבודה הופרד גל"ד לשני תקנים נפרדים.

ראה הגדרות בדפים שחולקו.

שיעור עלות חזוי = סך הכנסות - הכנסות שהוכרו בתקופות / סך עלויות - עלויות שהוכרו

הפרוייקט קודמות הפרוייקט בתקופות קודמות

התנאים הכמותיים להכרה בהכנסה:

· שיעור השלמה של 25% לפחות.

· סך ההכנסות החזויות מהפרוייקט / מכירות מצטברות בפועל (בש"ח) > 50%

רק מכירות שנכנסות להגדרת מכירה

התנאים הכמותיים להכרה בהכנסה:

· סך הכנסות הפרוייקט וסך עלויות הפרוייקט ידועים או נתונים לאומדן.

· לא קיימת אי וודאות.

הכנסה והוצאות לתקופת הדיווח –

ההכנסה לתקופה = סך התמורה החזויה מהחלקים * שיעור - הכנסות שהוכרו

המקיימים את הגדרת מכירה ההשלמה בתקופות קודמות

הכנסה מצטברת בסוף תקופה

עלות לתקופה = הכנסה לתקופה * שיעור העלות החזוי

דוגמא א' – קביעת ההכנסות וההוצאות לתקופת הדיווח

ביום 31/12/99 החלה חברה א' בהקמת בניין למכירה הכולל 5 דירות מגורים.

בדו"ח רווה"פ של החברה לשנת 2000 הכירה החברה בהכנסות והוצאות בסך של 1,000 ₪ ו- 900 ₪ בהתאמה.

ליום 31/12/01 הסתכמו העלויות המצטברות בפועל והעלויות החזויות להשלמה לסך של 1,920 ₪ ו- 1,280 ₪ בהתאמה.

להלן נתונים בדבר מכירות החברה ליום 31/12/01:

תקבולים מלקוחות

סכום החוזה / אומדן

מס' דירה

טרם נמכרה

600

1

52

650

2

300

800

3

600

1,200

4

1,000

1,250

5

1,952

4,500

נדרש – חישוב תוצאות הפעילות לשנת 2001.

ראשית נבדוק איזה דירות מקיימות את הקריטריונים לגבי שיעור הגבייה (15%):

מס' דירה

לא מכירה

0%

1

לא מכירה

8% = 650 / 52

2

37.5%

3

50%

4

80%

5

רק דירות 3, 4, 5 עומדות בתנאי.

בנוסף, בכדי להכיר בהכנסה צריך לעמוד בשני התנאים הכמותיים (שיעור השלמה של לפחות 25% ושיעור מכירות של לפחות 50%).

בדיקת קריטריון שיעור ההשלמה –

שיעור השלמה: 25% < 60% = (1,280 + 1,920) / 1,920

בדיקת קריטריון שיעור המכירות –

50% < 72% = 4,500 / (1,250 + 1,200 + 800)

בהנחה שמתקיימים שני התנאים האיכותיים האחרים – ניתן להכיר בהכנסה.

שיעור העלות החזוי

עלויות שהוכרו בתקופות קודמות סך עלויות הפרוייקט

900 - 1,280 + 1,920

66% = --------------------------------------

1,000 - 4,500

הכנסות שהוכרו בתקופות קודמות סך הכנסות הפרוייקט

הכנסות לתקופה: 950 = 1,000 – 60% * (1,250 + 1,200 + 800)

שעור עלות הכנסה מצטברת

חזוי לסוף התקופה

עלות לתקופה: (627) = 66% * 950

רווח תקופה: 323

הפרשה להפסד

אם שיעור העלות החזוי עולה על 100% אזי המשמעות היא שצפוי הפסד מהפרוייקט.

חישוב ההפרשה להפסד במקרה כזה:

הפרשה להפסד= שיעור ההפסד * (סך הכנסות הפרוייקט – הכנסות שהוכרו עד תום תקופת הדוח)

100% - X

דוגמא ב' – הפרשה להפסדים

ביום 1/1/00 החלה חברה ב' בהקמת בניין למכירה. בדו"ח רווה"פ של החברה לשנת 2000 הכירה החברה בהכנסות והוצאות בסך של 2,400 ₪ ו- 1,950 ₪ בהתאמה.

ליום 31/12/01 הסתכמו עלויות הבנייה המצטברות בפועל וכן העלויות החזויות להשלמה בסך של 6,000 ₪.

עלות הקרקע עליה הוקם הבניין הסתכמה לסך של 3,000 ₪.

תמורת המכירות המצטברות ותמורת המכירות החזויות הסתכמו לסך של 10,000 ₪ ו- 5,100 ₪ בהתאמה.

נדרש – חישוב תוצאות הפעילות לשנת 2001.

שיעור ההשלמה: 25% < 50% = (6,000 + 6,000) / 6,000

[אין לקחת בחישוב עלויות שלא מצביעות על התקדמות בעבודות ולכן לא נלקחה בחשבון עלות הקרקע]

שיעור המכירות: 50% < 66% = (5,100 + 10,000) / 10,000

סך עלויות הפרוייקט

שיעור העלות החזוי: 102.75% = [2,400 – 5,100 + 10,000] / [1,950 - (3,000 + 6,000 + 6,000)]

ניתן לראות שצפוי הפסד.

הכ' שהוכרו מכירות מצטברות

הכנסה לתקופה: 2,600 = 2,400 – 50% * 10,000

עלות לתקופה:

עלות 2,672 = 102.75% * 2,600

הפרשה להפסד (*) 278

סך העלות (2,950)

הפסד לתקופה (350)

(*) הפרשה להפסד –

סך הכנסות הפרוייקט 15,000 = 5,000 + 10,000

הכנסות מצטברות שהוכרו

עד תום התקופה (5,000) = 2,400 + 2,600

10,100

שיעור ההפסד 2.75%

הפרשה להפסד 278

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש פברואר
לא רשומים אירועים לחודש מרץ
לא רשומים אירועים לחודש אפריל