• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

המשך תקן 2 - דוגמא מספרית

31.03.2004

שיעור מס' 12

תקן חשבונאות 2 – הקמת בנינים למכירה – המשך

לעיתים מתקבלת החלטה לבנות חלק מהבניינים לשימוש עצמי ולא למכירה.

דוגמא:

שנת 2000 – תחילת ההקמה.

שנת 2001 – החלטה על חלק המיועד לשימוש עצמי.

עלויות בגין הקמת המבנה

פרוייקטים למכירה רכוש קבוע

בכדי לקבוע מהי עלות המבנה לשימוש עצמי יש לחשב –

"שיעור קבוע" = שווי נאות של הר"ק + סך ההכנ' הצפויות מהפרוייקט / שווי נאות של הר"ק

בשנת ההחלטה =">" שיעור קבוע * (עלויות מצטברות לסוף תק' – עלויות שנזקפו לרווה"פ) = ר"ק

בשנים שלאחר מכן ההעמסה היא לפי העלויות השוטפות השנה * השיעור הקבוע.

דוגמא – פרוייקטים הכוללים חלק המיועד לשימוש עצמי

ביום 1/1/00 החלה חברה ג' בהקמה של בניין משרדים למכירה, הכולל 8 משרדים זהים.

עלות הקרקע עליה הוקם המבנה הסתכמה לסך של 3,200 ₪.

בדו"ח רווה"פ של החברה לשנת 2000 הוכרו הכנסות והוצאות בגין הפרוייקט בסך של 2,700 ₪ ו- 2,376 ₪ בהתאמה.

במהלך שנת 2001 החליטה החברה שמשרד אחד ישמש כמשרדי החברה.

להלן נתונים בדבר העלויות והמכירות של הפרוייקט לשנת 2001 –

 

בפועל

חזויות

הערות

עלויות בניה

7,000

3,000

 

מכירות

11,000

2,000

6 יחידות נמכרו

נדרש – חשב את תוצאות הפעילות לשנת 2001 ואת סעיף רכוש קבוע.

חישוב השיעור הקבוע

16.26% = (2,700 – 2,000 + 11,000 + 2,000) / 2,000

סך התמורה מחלקים המיועדים למכירה

[השווי הנאות של הר"ק בסך 2,000 הוא בעצם המכירות הצפויות אשר מתייחסות לאחת משתי היחידות שלא נמכרו. היח' השניה היא לשימוש עצמי]

עלויות מצטברות לסוף תקופה: 10,200 = 3,200 + 7,000

עלויות שהוכרו בתק' קודמות: (2,376)

7,824

מוכפל בשיעור הקבוע 16.26%

1,272

שיעור ההשלמה של הפרוייקט: 70% = (3,000 + 7,000) / 7,000

עלויות עלויות

חזויות בפועל

שיעור העלות החזוי = סך הכנ' – הכנ' שהוכרו סך עלויות – עלויות שהוכרו

הפרוייקט בתק' קודמות הפרוייקט בתק' קודמות

חישוב המונה של שיעור העלות החזוי

עלויות מצטברות בפועל 10,200

בניכוי עלויות שהוכרו כהוצ' בתקופות קודמות (2,376)

בניכוי עלויות שנזקפו לר"ק בתקופה (1,272)

עלויות חזויות להשלמה 3,000

בניכוי עלויות חזויות שייזקפו לר"ק בעתיד (488) = 16.26% * 3,000

9,064

שיעור העלות החזוי: 88% = (2,700 – 2,000 + 11,000) / 9,064

הכנ' שהוכרו הכנסות הכנסות

בתק' קודמות חזויות בפועל

הכנסה לתקופה 5,000 = 2,700 – 70% * 11,000

שיעור השלמה

עלות לתקופה (4,400) = 88% * 5,000

רווח לתקופה 600

שיעור השלמה נקבע רק על פי עלויות. לצורך חישוב שיעור ההשלמה יש לנטרל עלויות שלא מצביעות על התקדמות בעבודות.

הצגה במאזן

מלאי בניינים למכירה:

עלויות מצטברות בפועל XXX

בניכוי סכומים מצטברים שהוכרו כהוצ' (XXX)

בניכוי הפרשה להפסדים (XXX)

בניכוי תקבולים מרוכשים (XXX) בעסקאות המקיימות הגדרת מכירה

XXX בפרוייקטים בהם טרם התחלנו להכיר

בהכנסה

לקוחות:

סכומים שהוכרו כהכנסה XXX

בניכוי תקבולים מרוכשים (XXX) בפרוייקטים המהווים מכירה

XXX והתחלנו להכיר בהכנסה

מקדמות מלקוחות:

מלאי בניינים למכירה (בזכות) XXX

לקוחות (בזכות) XXX

תקבולים מרוכשים XXX עסקאות שאינן מהוות מכירה

XXX

שאלת מועצה סתיו 2001

חברת האחים לוי בע"מ בונה מרכז מסחרי בקנדה. המרכז כולל 100 חנויות זהות.

הבנייה החלה בשנת 2001 וכל החנויות הוצאו למכירה במחיר של 100,000 דולר קנדי ליחידה.

עד לסוף שנת 2001 נמכרו 95 חנויות בתנאי התשלום הבאים:

א. 55 חנויות נמכרו כנגד קבלת מקדמה של 90% והיתרה תשולם עם מסירת החזקה בחנות.

ב. 40 חנויות נוספות נמכרו כנגד מקדמה של 10% והיתרה תשולם עם מסירת החזקה בחנות.

הקרקע נמסרה לחברה ללא תמורה על ידי הרשות המקומית.

עלויות הבנייה הכוללות צפויות להסתכם ב- 7 מיליון דולר קנדי.

שיעור ההשלמה של הפרוייקט בתום שנת 2001 הינו 50%.

נדרש – חשב את הרווח הגולמי מהפרוייקט לשנת 2001.

במקרה הנדון, רק 55 חנויות מקיימות את ההגדרה של מכירה.

קריטריון שיעור המכירה: 50% < 55% = 100 / 55

קריטריון שיעור ההשלמה: 25% < 50%

בהנחה שמתקיימים גם שני התנאים האיכותיים, הרי שניתן להכיר בהכנסה.

שיעור עלות חזוי: 70% = (0 – 100,000 * 100) / (0 – 7,000)

חישוב הרווח הגולמי

הכנסות לתקופה 2,750,000 = 0 – 50% * 100,000 * 55

עלות לתקופה (1,925,000) = 70% * 2,750,000

רווח לתקופה 825,000

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש פברואר
לא רשומים אירועים לחודש מרץ
לא רשומים אירועים לחודש אפריל