• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסההערכות לסוף שנת המסהנחיות וטיפים חשובים לסוף שנת המס 2017

הנחיות וטיפים חשובים לסוף שנת המס 2017

רו"ח אלישע סער, רו"ח רונן סתרי

 |  20.12.2017

הנחיות וטיפים חשובים לסוף שנת המס 2017 ותחילת שנת 2018


רו"ח אלישע סער, רו"ח רונן סתרי

 

מס הכנסה לחברות בשנת 2017 יורד ל- 23%:

הירידה בשיעורי מס ההכנסה על החברות נמשכת. בשנת המס 2017 שיעור מס החברות ירד ל 24% בהשוואה לשיעור מס חברות של 25% בשנת 2016. רווח מעסקה שתושלם בשנת המס 2017 יתחייב במס בשיעור 24%. אם הרווח מהעסקה יוכר בשנת 2017 המס שיחול הוא 23% בלבד.

הקריטריון המקובל להכרה ברווח מתבסס על עקרונות חשבונאיים מקובלים כגון מועד האספקה. ישנם מקרים ספציפיים בהם הרווח החייב במס של חברה יוכר לפי כללים אחרים כגון: דמי שכירות שיוכרו על בסיס מזומן במועד התקבול. דוגמא נוספת היא הוצאה בגין חובות מסופקים שאינה מוכרת לצרכי מס לעומת הוצאה בגין חובות אבודים שמוכרת לצרכי מס.

 

חובה לבדוק יתרות חוב של בעלי מניות מאז שנת 2016 שלא הוחזרו לחברה עד סוף  2017. חובות אלו יהפכו להכנסה חייבת במס – הוראות החוק החל מיום 1/1/2017:

החל בשנת 2017 יתרות חוב של בעל מניות מהותי וקרובו לחברה תחויבנה במס. סעיף 3 (ט1) לפקודת מס הכנסה חוקק במטרה למנוע מבעל מניות בחברה למשוך כספים מהחברה ללא תשלום מס.

מהי משיכת כספים ? - משיכה של מזומן, ני"ע, העמדת נכס ,הלוואה וכל ערבות שהעמידה החברה לטובת בעל המניות. משיכות מצטברות של כספים מהחברה שלא עלו ביום כלשהו בשנת המס  ובשנת המס שלפניה על סך של 100,000 ₪ - לא יחויבו במס.

מועד החיוב במס – תום השנה העוקבת לשנה בה נמשכו הכספים. סכומים שהושבו לחברה אך נמשכו בשנית בתוך שנתיים מיום ההשבה יחויבו אף הם במס !.

הוראות לגבי יתרות חוב הקיימות במאזנים ליום 31/12/2016 –

א) יתרות כאמור שיושבו לחברה עד 31/12/2017 לא יחויבו במס. ב) יתרות שנוצרו עוד לפני 1/1/2013 חשופות לדיוני שומות כלומר יכול שימוסו כדיבידנד או במס שולי לפי העניין. ג) יתרות שנוצרו לאחר 1/1/2013 עד 31/12/2016 יחוייבו בריבית בהתאם לסעיף 3 ט' הקיים.

חשוב מאוד להנחות את מנהלי החשבונות  לבצע התאמות בנקים לפני תום השנה כדי לדעת מהי היתרה העדכנית של בעלי המניות.

קישור לחוזר רשות המסים

הלוואות בין חברות שבשליטת בעל המניות - חשיפה אפשרית למיסוי:

אם החברה העמידה הלוואה לחברה קשורה יתכן שההלוואה תחשב אף היא כמשיכת בעלים חייבת במס (ראו סעיף קודם).יש להקפיד כי ההלוואה ניתנה לתכלית כלכלית, קיים הסכם הלוואה ולוח סילוקין ידוע. החברה הלווה פורעת את ההלוואה בהתאם ללוח הסילוקין.

אם ההלוואה ניתנה לחברה קשורה שהיא חברה משפחתית או חברת בית היא תסווג בכל מקרה כמשיכה ללא כל קשר לתכלית הכלכלית.

מימוש הפסדים מניירות ערך לפני סוף שנת 2017:

הפסדים ורווחים מניירות ערך מוכרים לצרכי מס רק בעת מימושם.

מומלץ לבחון את תיקי ניירות הערך בכל בתי ההשקעות לפני סוף השנה ולשקול לממש ניירות ערך שצברו הפסד. הפסד שמומש ניתן לקיזוז לצרכי מס מול רווחים שמומשו מניירות ערך ריבית ודיבידנד מניירות ערך ואף כנגד שבח מקרקעין ורווחי הון אחרים. על מנת להפחית את נטל המס.

 

הטבות מס לעצמאים בגין הפקדות לקרן השתלמות – שינוי בשנת 2017:

החל בשנת 2017 ניתן להפקיד לקרן השתלמות 4.5% עד תקרת הכנסה שנתית של 260,000 ש"ח (בשנת 2017) וליהנות ממלוא ההפקדה כניכוי לצורכי מס.

נזכיר כי עד לשנת 2016 החוק חייב הפקדה של 7% כדי ליהנות מניכוי של 4.5%.

 

הכנה לדיווח מעסיקים אחיד לקופות הגמל החל בינואר 2018:

החל בשנת 2018 כל מי שמעסיק מעל 20 עובדים חייב בהעברת דיווח דיגיטלי לקרנות פנסיה, חברות ביטוח וכיוב'. מניסיוננו, הליך ההכנה לקראת הדיווח אורך זמן ומצריך פעולות טיוב והזנת נתונים למערכות השכר. מי שטרם נערך חייב לבדוק זאת בדחיפות מול  הגורמים חיצוניים (סוכנים, גופים מוסדיים עובדים) . אנו ממליצים מאוד לכל מעסיק לפנות ללשכת השכר או לבית התוכנה בה הוא משתמש על מנת להיערך לכך.

 

הכרה בחובות אבודים והפסדי הון לצרכי מס:

חובות אבודים מותרים כהוצאה לצרכי מס בהתקיים מספר תנאים: א) מדובר בחוב עסקי; ב) נעשו מאמצי גביה מוכחים (פניה באמצעות עו"ד, הוצאה לפועל וכיוצ"ב) ; ג) מועד פירעון החוב המקורי הינו בשנת המס. לפיכך, רצוי לבצע פעולות גבייה, לדוגמא - פניות לחייבים, לרבות באמצעות עורכי דין, הגשת תביעות משפטיות וכו'. יש לשמור אסמכתאות בקשר לניסיונות הגבייה. בהקשר זה נציין מניסיוננו כי רשת המסים אינה מערימה קשיים בהכרת חוב אבוד בסכום נמוך מאוד אשר מאמצי הגבייה למימושו כרוכות בהוצאות כספיות גבוהות.

בהקשר זה נציין כי התרת החוב האבוד ע"י מס הכנסה תהא קלה יותר ככל שמע"מ התיר את החזרים בגין מס העסקאות ששולם. פס"ד דין אלקה נקב במבחנים בעטיים ניתן לקבל החזר מע"מ בגין החוב האבוד. להלן קישור לנוהל בקשת החזרי מע"מ של רשות המסים.

הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים

הכרה בהפסדי הון –הפסד הון יותר לניכוי כאשר מוכח כי הנכס ניתק מבעליו. פעמים רבות נוצרות מחלוקות עם רשות המסים באשר לנאותות לניתוק הנכס מבעליו – כמו בפסק דין ידין סגל בו בית המשפט פסק לטובת הנישום ובניגוד לעמדת מס הכנסה - ראה מטה קישור לסרטון קצר בערוץ המסים.

הפסדי הון - הכרה למס ללא מימוש , פס"ד ידין סגל

 

שווי שימוש ברכב - בית המשפט שלל קביעת שווי שימוש ברכב לפי נתונים ספציפיים GPS :

בית המשפט קיבל את עמדת רשות המסים לפיה סכומי שווי השימוש ברכב הם חזקה חלוטה שאיננה ניתנת לסתירה ללא קשר לשימוש ברכב. בית המשפט המחוזי לא קיבל את שיטת המעקב הספציפי בתוכנות GPS .  בית המשפט ציין שלא הועלתה טענה בדבר סבירות התקנות. יתכן שיש דרך משפטית לתקוף את סבירות התקנות אך לא את אחידותן לגבי כלל המשתמשים ברכב צמוד.

צפו בסרטון בערוץ המסים המסביר מה דרך המשפטית בה יתכן שניתן לתקוף את סבירות תקנות שווי השימוש ברכב. כיצד ניתן להוכיח כי רכב מסוים הוא תפעולי ואינו צמוד לעובד?

ולסיום טיפ לראש הממשלה כיצד יוכל בדרך חוקית לחסוך את המס על שווי השימוש שזוקפים לו בגין הרכב הממוגן בו הוא נוסע .

לצפייה בסרטון קצר בנושא

חובת הגשת דוח למס הכנסה לא רק לעצמאיים ובעלי חברות, רשימת החייבים הורחבה !

רוב הציבור אינו יודע כי חובת הגשת הדוח הורחבה בשנים האחרונות. דגש רב ניתן לממשקים של נישומים מול חו"ל. להלן רשימה נבחרת של חייבים בנוסף  לאמור לעיל. (התקרות נקובות עבור שנת 2016).

יחיד שהעביר במהלך 12 חודשים מעל 500,000 ש"ח לחו"ל.

שכיר המקבל שכר ממספר מעבידים ולא ערך תאום מס .

יחיד שמחזור עסקאותיו מפעולות בניירות ערך עלה על 803,520 שח.

יחיד שיש לו הכנסות מריבית מעל 636,000 שח .

שכיר המוגדר כבעל שליטה המחזיק 10% בחברה .

יחיד יש לו קצבה מחו"ל ואיננה חייבת במס בישראל והסכום עולה על 333,000 שח .

יחיד שיש לו הכנסה מרכוש או ממכירת רכוש או ממקרקעין יהיה חייב בהגשה אם ההכנסה אינה פטורה או לא נוכה ממנה המס המרבי או ביצע פריסת מס .

יחיד המחזיק בחברה פרטית בחו"ל ושאינה נסחרת.

יחיד המחזיק נכסים או כספים בחשבונות בנקים בחו"ל מעל 1,850,000 שח .

יחיד שיש לו הכנסות משכר דירה למגורים מעל 333,000 ש"ח.

יחיד שהפיק או שנצמחה לו הכנסה מחו"ל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה בחו"ל  - והכל אם מעל 333,000 ש"ח בשנה.

בעלי הכנסות המוגדרות כשכר ספורטאים.

ניתן לקרוא את הרשימה המלאה בעמ' 3-5  בחוברת "דע את זכויותיך" של רשות המסים בקישור הבא.

קישור לחוברת "דע את זכויותיך "

 

מס עיזבון אמריקאי  - חשיפה לתושבי ישראל, הטבעת מתהדקת:

מס עיזבון אמריקאי חל גם על נכסים אמריקאים שהחזיק מי שאינו תושב ארצות הברית. כך, לדוגמא, יחול מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים בהם השקיע ישראלי שהלך לעולמו. עד כה לא נתקלנו במקרים כגון אלו בהם נאכף חוק זה. בחודשים האחרונים החלו בנקים בישראל להחתים לקוחות על מסמך לפיו הלקוחות מודעים לחבות במס עיזבון על נכסים בארה"ב

לקוחות הבנקים נתקלים בשנים האחרונות בשינוי קיצוני בהתנהלות הבנקים מול לקוחותיהם. השינוי נובע בעיקר מיד קשה שהפעילו הרשויות האמריקאיות מול בנקים ברחבי העולם, וכן משינויים בחוק איסור הלבנת הון בישראל אשר הוסיף עבירות מס כעבירות מקור לעניין הלבנת הון. אנו צופיםשלא ירחק היום בו בנקים ומוסדות פיננסיים

בישראל יבקשו לוודא כי שולם מס עיזבון על ניירות ערך אמריקאים בתיק השקעות המוחזק בבנק במקרה המצער של פטירת בעל החשבון.

מס עיזבון אמריקאי יחול גם על השקעות בנדל"ן בארה"ב. ניתן לתכנן את ההשקעה בנדל"ן באופן שלא תהיה חשיפה למס עיזבון. השיטה המקובלת היא השקעה באמצעות חברה שקופה ישראלית שהיא מצידה משקיעה בחברה אמריקאית.

לצפייה בסרטון קצר בנושא בערוץ המסים

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר