• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסההערכות לסוף שנת המסחובה חדשה הודעה לפקיד השומה על השמדת מלאי

חובה חדשה – הודעה לפקיד השומה על השמדת מלאי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  06.11.2018

חובה חדשה – הודעה לפקיד השומה על השמדת מלאי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

עסקים וחברות המחזיקים במלאי חומרים או מוצרים, שימו לב להוראה החדשה של רשות המסים, לפיה מוטלת עליהם חובה להודיע לפקיד השומה על הכוונה להשמיד מלאי, חודש לפני ההשמדה, למעט כשמדובר בהשמדת מלאי במקרים דחופים.

המלאי מהווה גורם משמעותי ובעל השפעה ישירה על הרווחיות העסקית, הן בשנת המס הנוכחית והן בשנת המס שלאחריה. לפיכך, יש חשיבות רבה לספירת המלאי ולהערכת מלאי כמותי וקביעת שוויו הכספי המדויק. הוראה זו מעוגנת בתקנות מס הכנסה - כללי ניהול פנקסי חשבונות, המפרטים את כללי ספירת המלאי לקראת סוף שנת המס (31.12.2018) ובתי המשפט נתנו לה חשיבות רבה בקביעת שומות לעסקים.

לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה , התיישנות וכו' ויש להשמידו. כמו כן, יש מצבים בהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה.

ביום 21.10.2018, פרסמה רשות המסים את הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2018, בנושא השמדת מלאי. במסגרתה פורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי.

לפי ההוראה החדשה, על הנישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, להודיע בכתב 30 יום מראש, לפקיד השומה על כוונתו. בפנייתו יפרט את הפרטים הבאים:

1.       הכתובת המדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.

2.       המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי.

3.       שווי המלאי בספרים המיועד להשמדה.

פקיד השומה יחליט, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים. בחלק הראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי. בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים, לרבות שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שהם מופיעים ברשימת המלאי, כך שניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט אשר נרשם בפרוטוקול ולהשוות אותו לרשימת המלאי.

במידה והטובין המיועד להשמדה נרכש במהלך השנה ולאחר עריכת רשימת המלאי האחרונה, יש לציין זאת בפרוטוקול, בצירוף האסמכתאות של רכישת פריט זה.

נישום, או מי מטעמו, יחתמו על הפרוטוקול תוך ציון התאריך, שם החותם, תפקידו ומספר תעודת הזהות שלו.

נישום המנהל מלאי במערכת ממוחשבת, בצורה חלקית או מלאה, יערוך את החלק השני של פרוטוקול ההשמדה בצורה ממוחשבת .

במקרים בהם הנישום משמיד מלאי מכוח חוקים או הוראות, התיעוד הנלווה לפעולת השמדת המלאי יכול להחליף את הפרוטוקול. במצב זה, יש לערוך מסמך נלווה אשר יקשור בין התיעוד של השמדת הפריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי של הנישום, באופן שבו ניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט המושמד .

פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי .

במקרים חריגים, בהם נוצר הצורך להשמיד מלאי באופן מידי (מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים), ולא ניתן להודיע 30 יום מראש כנדרש, יש לידע את פקיד השומה הרלוונטי באופן מיידי ולתעד את המלאי המושמד.

בהוראה נאמר כי נישום, אשר הניח את דעתו של פקיד השומה, כי פעל על פי האמור בהוראת הביצוע דנן, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס. כך יש איום מרומז, כי אי הודעה עלול להביא את פקיד השומה לא להכיר בנזק הכספי שנגרם מהשמדת המלאי.

אנו סבורים כי עניין ההודעה נועד רק לבסס את הטענה לנזק עקב השמדת המלאי, ולאו דווקא אי ההודעה ימנע את ההכרה בנזק זה. בתנאי שאכן ייערך פרוטוקול מסודר של השמדת המלאי, רצוי בנוכחות המייצג של הנישום, או עד אובייקטיבי אחר, במיוחד כשמדובר בהשמדת מלאי בשווי משמעותי. אך בהחלט רצוי גם להודיע מראש לפי ההנחיה דנן.

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר