• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסההערכות לסוף שנת המסתכנוני מס לסוף שנת 2023 בצל המלחמה

תכנוני מס לסוף שנת 2023 בצל המלחמה

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  01.11.2023

תכנוני מס לסוף שנת 2023 בצל המלחמה

רמי אריה עו"ד רו"ח

הפעם יותר מתמיד, בצל המלחמה, נראה כי יש לעשות תכנוני מס והתאמות של חבויות המס לקראת סוף שנת הכספים 2023 העומדת להסתיים ביום 31.12.2023 - בעוד חודשיים בלבד. באשר על רובם ככולם של העסקים בישראל, תשפיע המלחמה הקשה אשר עוברת עלינו. חלקם צפויים להפסדים גבוהים כבר מ- 7.10.2023 ובחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וחלקם אולי דווקא לרווחים מוגדלים באותה תקופה.

במסגרת ההכנות לסוף שנת הכספים הנוכחית, ובהנחה שרוב העסקים בישראל יהיו בהפסדים שלא נצפו מראש עקב המלחמה, נציע את ההיערכות ותכנוני המס הבאים:

 1. התאמת המקדמות השוטפות למס הכנסה - בהתאם לתחשיב ההפסדים בתקופת המלחמה שלא נצפו מראש במשך השנה, כדאי להקטין מיידית את המקדמות השוטפות למס הכנסה לשנת המס 2023, על מנת לחסוך בתשלומי המס ובכך לסייע לתזרים המזומנים של העסק וכן כדי להימנע מהחזרי מס גבוהים לאחר הגשת הדוח השנתי למס.

 2. התאמת המקדמות השוטפות לביטוח לאומי – לעצמאים כדאי, בהתאם לתחשיב ההפסדים בתקופת המלחמה שלא נצפו מראש, להקטין את תשלומי ביטוח לאומי שהם ישלמו כדי לשפר את תזרים המזומנים של העסק. הקטנה כזו לא תפגע בתגמולי המילואים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי, היות ובכל מקרה גובהם ייקבע לפי סך ההכנסה השנתית לשנת 2023. אולם, היא עלולה לפגוע בגובה קצבת פגיעה מעבודה ככל שתהיה פגיעה כזו.

 3. מתן תרומות – היות וכולנו נרתמים לסיוע למאמצי המלחמה, בין היתר בתרומות בכסף או בשווה כסף (הוצאות אחזקת רכב, מוצרים וכדומה), מוצע לתרום למוסדות ציבור שיש להם אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על מנת לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% מהתרומה, במגבלות המינימום והמקסימום שנקבעו בתקנות – ראה מאמרנו המפורט בנושא.

 4. הפחתת שכר עבודה – לאור ירידת הפעילות העסקית של עסקים רבים, כדאי לשקול להוציא את העובדים לחל"ת כך שיקבלו דמי אבטלה בהתאם לתנאים המקלים שנקבעו לצורך כך לתקופת המלחמה או להגיע איתם להסדרים מוסכמים של הפחתת שכר ו/או משרה, ולרבות לבעלי/מנהלי העסק. בהתאם לכך, יופחתו גם ההוצאות הנלוות של המעסיק לביטוח לאומי והפרשות סוציאליות.

 5. קבלת מקדמות על חשבון פיצויי המלחמה – היות ומניסיון העבר, במיוחד בתקופת הקורונה, הסתבר כי עסקים רבים שקיבלו מקדמות נדרשו להחזירם בדיעבד לרשות המיסים, מוצע להימנע מלרשום את המקדמות שיתקבלו על חשבון תביעות לפיצויים ממס רכוש וקרן הפיצויים כהכנסות העסק, עד שתצא החלטה סופית של רשות המיסים בעניין התביעה שהוגשה אשר תבהיר מהו סכום הפיצויים בפועל המגיע לאותו עסק עקב המלחמה. לדעתנו, כך יש לעשות גם אצל עסקים המתנהלים על בסיס מזומן.

 6. קיזוז חובות אבודים של לקוחות העסק – כדאי לזהות את לקוחות העסק אשר עומדים לקרוס כלכלית, ולהגיע איתם בהקדם ועוד לפני סוף שנת המס להסדרי תשלום ולו גם בדרך של ויתור על חלק מהחוב. ויתור זה ייחשב כהוצאה מוכרת למס וכן יזכה בהחזר המע"מ ששולם בגין הוויתור.

 7. מיזוגים של חברות מפסידות עם חברות רווחיות - בהתאם לפקודת מס הכנסה, ניתן למזג שתי חברות בתנאים שנקבעו ובכך לקבל הזכות לקזז את ההפסדים מחברה המתמזגת כנגד הרווחים מהחברה הממזגת, על פני חמש שנים כקבוע בחוק.

 8. העברת העסק לפעילות כחברה – ככל שקשיי העסק מרובים יותר, כך כדאי להעביר את הפעילות שלו לחברה בע"מ, כדי לצמצם את הסיכונים של בעל העסק כלפי נושים, לפחות לאלו מהם שאינן דורשים ערבויות אישיות לרבות רשויות המס.

 9. זיהוי מלאי מת ומלאי הנדרש להשמדה – ככל שבעסק יש מלאי חומרים ומוצרים שכבר ירד לטמיון, ו/או לא עתיד להימכר בעתיד הקרוב ו/או מלאי שיש להשמידו, יש להודיע לכך לפקיד השומה מראש בטרם השמדת המלאי כדי להקל על ההכרה בירידת שווי המלאי כהפסד נוסף בשנת המס הנוכחית. רצוי גם לצלם את המלאי בטרם סילוקו מהעסק להוכחה נוספת. רכיבי מלאי ששווי השוק שלהם ירד - יש להציג בשווי הנמוך יותר בין העלות או השווי שלהם בשוק נכון ליום 31.12.2023.

 10. הפרשה לתביעות משפטיות כנגד העסק – ככל שהעסק מנהל את חשבונותיו על בסיס מצטבר, כדאי לבסס כבר לפני תום שנת המס את הטענה כי כנגד העסק יהיו תביעות משפטיות וליצור הפרשה לתביעות אשר תוכר לצורכי המס במידה ויהיה ביסוס ראייתי טוב וקיימת וודאות קרובה למימושן.

 11. הקדמת הכנסות לעסקים המתנהלים על בסיס מזומן – עסקים מפסידים צריכים לשקול דווקא את הקדמת הכנסות לשנת המס הנוכחית, זאת כדי לנצל לפחות את מדרגות המס וזיכויי המס המגיעים להם, אשר אותם יפסידו אם לעסק יש הפסדים או רווחים נמוכים מאד.

 12. הפסדים עסקיים בשנת המס ניתנים לקיזוז כנגד כל הכנסה בשנת המס, לרבות בגין הכנסה משכר דירה, דיבידנדים, ריבית, רווחים מניירות ערך וכו'. כך שיש לקחת בחשבון כי חבות המס תקטן גם על הכנסות אלו עקב ההפסדים העסקיים שיהיו השנה.

 13. הפחתת המס על רווחים ממימוש ניירות ערך – מימוש השקעות בניירות ערך בהפסד תאפשר קיזוז כנגד רווחים שכבר מומשו קודם באותה שנת מס או כנגד רווחים שיהיו מניירות ערך בעתיד. לכן, כדאי לממש הפסדים מניירות ערך לפני תום שנת המס. ניתן לבקש מפקיד השומה שיעור מס מוקטן לבנק או לברוקר המטפל בתיק ההשקעות, כדי שלא יקזז את שיעור הניכוי המירבי בעת מימוש רווחים עתידיים.

 14. החזר או צמצום משיכות בעלים מהחברה – כדי להפחית את חבויות המס שיוטלו על בעלי המניות ומנהלי החברה בגין משיכות כספים שמשכו ולא הוחזרו עד סוף שנת המס, מוצע להם להחזיר את הכספים שמשכו מהחברה עד סוף שנת המס.

 15. הימנעות מהגדרת חברת ארנק – כדאי לערוך בדיקה של שיעור ההכנסות והרווחים מהלקוחות כדי להימנע מהגדרת החברה כחברת ארנק אשר חייבת על רווחיה במס שולי החל על בעלי המניות במקום מיסוי במס חברות בלבד על רווחי החברה.


כמובן, שיש ליישם את ההמלצות לעיל, לכל עסק לפי מצבו המיסוי הספציפי לשנת המס 2023.

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר