• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמיסוי מטבע דיגיטלי כדוגמת הביטקוין והלייטקוין

מיסוי "מטבע דיגיטלי" כדוגמת הביטקוין והלייטקוין

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  22.02.2018

מיסוי "מטבע דיגיטלי" כדוגמת הביטקוין והלייטקוין

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים רוצה את חלקה במס הכנסה ומע"מ על השקעות, סחר וכרייה של מטבעות דיגיטליים. לשיטתה, מטבעות דיגיטליים אינם מטבע של ממש, אלא נכסי השקעה או מסחר, שיש לחייב אותם במס בגין הרווחים שינבעו ממימושם.

בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות של המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החל להתרחב השימוש וההשקעה באמצעים אלקטרונים באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת (להלן: "אמצעי אלקטרוני מבוזר "). האמצעי האלקטרוני המבוזר הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת אשר שייכותה לאדם מסוים מאובטחת באמצעות טכנולוגיית הצפנה של ביזור שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד. אבטחה מסוג זה הנפוצה ביותר הינה אבטחה מבוססת בלוקצ'יין.

רשות המסים פרסמה ביום 17.1.2018 את חוזר מס הכנסה מספר 5/2018 , בנושא מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: "מטבעות וירטואלים"), באשר לאופן החיוב במס הכנסה ומע"מ על הרווחים מעסקאות באמצעות מטבעות וירטואלים.

האמצעי האלקטרוני המבוזר משמש, בין היתר, כאמצעי סחר חליפין עבור נכסים, סחורות, שירותים ולהמרה לאמצעי אלקטרוני מבוזר אחר. ערכם של אמצעי התשלום כגון "מטבע וירטואלי", "מטבע דיגיטלי", וכן "אסימון מבוזר" כדוגמת הביטקוין והלייטקוין, נקבע ע"י הסכמת קהילת המשתמשים בו.  

אמצעי תשלום מבוזר משמש כאמצעי סחר חליפין ומתואר לעיתים כ- "מטבע".

אולם, למרות שבפקודת מס הכנסה אין הגדרה למונחים "מטבע" ו- "מטבע חוץ", הרי יש להגדיר מונחים אלו לעניין הפקודה, לפי הגדרתם בחוק בנק ישראל. לשיטת רשות המיסים, אמצעי התשלום המבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר "מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין הפקודה.

לשיטת רשות המיסים בישראל, אמצעי תשלום מבוזר הוא "נכס" כהגדרתו בחלק ה' לפקודה. לכן, ככלל, מכירתו תסווג כ-"הכנסה הונית" ותחויב במס רווח הון.

נדרש כי אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר, ישמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין.

אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק - יסווגו הכנסותיו כ-"הכנסה פירותית" החייבת במס הכנסה מלא. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק, כפי שנקבעו בפסיקה.

הכנסות ממכר אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות "כריה" (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמים אמצעי תשלום מבוזר), ייראו כ- הכנסה עסקית.

בעסקאות בהן התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין, ואופן טיפול במיסוי יהיה כדלקמן:

1.       סכום התמורה המשולמת בעסקת החליפין, תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה, והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי. בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר.

יחד עם זאת, במידה ולנכס או לסחורה הנקנים קיים מחיר נקוב, אזי שווי המכירה של אמצעי התשלום המבוזר, ששימש לרכישתם, יהא בהתאם למחיר הנקוב של הנכס או הסחורה.

2.       במועד עסקת החליפין, ירשום המוכר הכנסה בגין מכירת הנכס או מתן השירות. שווי התמורה כאמור יקבע בנוסף גם כמחיר מקורי של אמצעי התשלום המבוזר המתקבל. במועד מכירת אמצעי התשלום המבוזר יחושב הרווח הנצמח מהשינויים בערכו ממועד עסקת החליפין ועד מועד מכירתו.

3.       הדיווח על ההכנסות לצרכי מס יהא בהתאם להוראות שנקבעו בפקודה.

 

לעניין חוק מע"מ, אמצעי תשלום מבוזר הינו נכס בלתי מוחשי לעניין חוק מע"מ. הפעילות באמצעי תשלום מבוזר מהווה "נכס פיננסי".

בהתאם לחוק מע"מ הכנסות מאמצעי תשלום מבוזר יחויבו במע"מ רק אם הן בעלות מאפיינים עסקיים, כמפורט להלן:

1.       משקיע אשר פעילותו אינה מגיעה לכדי עסק, לא יחויב במע"מ.

2.       במידה וההכנסות מאמצעי התשלום המבוזר מגיעות לכדי עסק, יחול חיוב במע"מ, וסיווג הפעילות במע"מ יהיה כ- "מוסד כספי" וההכנסות יחויבו בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק מע"מ.

3.       מי שעסקו בכריית אמצעי תשלום מבוזר יסווג וירשם כ- "עוסק" לעניין מע"מ, ועסקאותיו יחויבו במע"מ בשיעור אפס או בשיעור מלא לפי העניין, על מלוא התמורה המתקבלת בידיו.

4.       עוסק המקבל את התמורה עבור עסקאותיו באמצעי תשלום מבוזר, יחויב במע"מ ומחיר העסקה יקבע לפי סעיף 10 לחוק מע"מ. הכנסות אשר יצמחו לעוסק מאמצעי התשלום המבוזר לא תהיינה חייבות במע"מ, למעט מי שפעילותו מהמרת או ממכירת אותו אמצעי תשלום עולה לכדי פעילות בעלת מאפיינים עסקיים.

 

שימו לב, כי ההוראות לעיל, מחייבות דיווח על מכר המטבע הדיגיטלי בידי משקיע בתוך 30 ימים ממועד המכר, ואילו העוסקים במסחר במטבעות דיגיטליים או בכרייה, חייבים בהודעה על פתיחת עסק ורישום ברשויות המס כעוסקים לכל דבר.

 

 

 

 

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר