• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

תקן חשבונאות מס' 24: תשלום מבוסס מניות

16.10.2005

תקן חשבונאות מס' 24

תשלום מבוסס מניות

התקן קובע כי תאגידים חייבים להכיר ולמדוד עסקאות של תשלומים מבוססי מניות הן עבור עובדים והן עבור ספקים וספקי שירות. עד היום לא היה קיים תקן העוסק בהכרה ומדידה של עסקאות אלה.

תחילת התקן – 1.1.2006

עקרונות התקן:

 1. עסקאות בהן תאגיד מקבל סחורות או שירותים תמורת מכשירים הוניים (הנפקת מניות/אופציות) של התאגיד, יש למדוד את ערך הסחורות או השירותים שהתקבלו ובמקביל להגדיל את ההון העצמי.

 1. עסקאות בהן תאגיד רוכש סחורות או שירותים ומתחייב לשלם במזומן בסכומים המבוססים על מחיר מניות התאגיד, יש למדוד את ערך הסחורות או השירותים ובמקביל לרשום גידול בהתחייבויות.

בעסקאות אלו על התאגיד למדוד את ערך השירותים או הסחורות ואת ההתחייבויות שנוצרה לפי שוויה ההוגן , התאגיד יכיר בשירותים שהתקבלו ובהתחייבויות לשלם עם אספקתם, עד לסילוק ההתחייבות יש למדוד מחדש את השווי ההוגן בכל תקופת חתך כאשר כל ההפרשים ייזקפו לדו"ח רווח והפסד.

 1. עסקאות בהן התאגיד מקבל או רוכש סחורות ותנאי ההסכם מאפשרים לתאגיד או לספק את אפשרות הסילוק במזומן או על ידי מניות:

א . אם האפשרות היא בידי הספק יש לראות זאת כהענקת מכשיר מורכב הכולל רכיב התחייבותי ורכיב הוני. הרכיב ההוני הוא ההפרש בין השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו לבין השווי ההוגן של רכיב החוב.

ב . אם האפשרות בידי התאגיד עליו להכיר בהתחייבות לסילוק במזומן.

שיטת המדידה:

סחורות ושירותים שנרכשו בתמורה להענקת מניות ימדדו לפי השווי ההוגן של הסחורות או השירותים שהתקבלו, כאשר לא ניתן לאמוד באופן מהימן את השווי ההוגן, הסחורות או השירותים ימדדו בהתייחס לשווי ההוגן של המניות.

מניות המוענקות לעובדים ימדדו בהתאם לשווי ההוגן של המניה.

קביעת השווי של המניות:

אם קיימים מחירי שוק יתבסס השווי ההוגן על אותם מחירי שוק

בהעדר מחירי שוק יש לאמוד את השווי ההוגן תוך שימוש במודלים לתמחור אופציות.

תנאי הבשלה:

כאשר ישנם תנאי הבשלה להענקת מכשירים הוניים (מניות/אופציות):

תנאי הדורש להשלים תקופת שירות מסוימת או כאשר הזכאות קשורה למטרות ביצוע ספציפיות (למשל רווח ספציפי) התאגיד יכיר בסכום הסחורות או השירותים שהתקבלו במהלך תקופת ההבשלה בהתבסס על אומדן המניות/אופציות אשר צפויים להבשיל.

הוסף למועדפים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש מאי
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי